Paviu novada imnzija - skolas ka

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas 15. oktobrī

5. – 12. klase
1., 2. 9.b Bioloģija 201.kab.
1., 2. 9.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. G. Mozga) 25.kab.
1., 2. 10. (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 209. kab.
3. 11. Bioloģija 201.kab.
3., 4. 7.a Svešvaloda II (vada sk. A. Bērziņa) 315. kab.
3., 4. 6.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. G. Mozga) 25.kab.
3., 4. 9.b Fizika 207.kab.
4. 11. Vēsture un sociālās zinātnes 212.kab.
5. 6.b Dabaszinības 107.kab.
5. 12. Literatūra 316.kab.
5. 5.b (sk. I. Volanes grupai) Dizains un tehnoloģijas (vada sk. G. Mozga) 25.kab.
6. 7.b (sk. I. Volanes grupai) Nenotiek
7. 12. Ķīmija 107.kab.
6., 7. 9.b Nenotiek
7. 11. Nenotiek

Izmaiņas 14. oktobrī

5. – 12. klase

1. 11. (valodu gr.) Latviešu valoda un literatūra I 315. kab.
1. 11. (matemātikas gr.) Programmēšana I 212. kab.
1., 2. 9.b (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 214.kab.
2. 11. (matemātikas gr.) Uzņēmējdarbības pamati 216.kab.
3. 8.a Mūzika 306.kab.
3., 4. 12. (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II (patst. darbu vada sk. L. Ivanova)
3., 4. 6.b (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. G. Mozga) 25.kab.
4. 8.a Klases stunda 212.kab.
5. 8.a Bioloģija 201.kab.
5. 6.a (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 209.kab.
5. 6.b (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 214.kab.
6., 7. 9.a Nenotiek
6.,7. 11. (sk. R. Jakovļevas grupai) Nenotiek
8. 11. Nenotiek

Izmaiņas 13. oktobrī

5. – 12. klase
1. 12. (sk. R. Jakovļevas grupai) nenotiek
1., 2. 9.a Literatūra 212.kab.
2., 3. 8.a (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 209.kab.
2., 3. 8.b (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 214.kab.
3. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
4. 9.b Pasaules vēsture 215.kab.
4. 11. (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II 209.kab.
5. 6.b Klases stunda 201.kab.
6., 7. 9.a Nenotiek
6., 7. 9.b Nenotiek

PAPILDUS
2. 12. Matemātika 207.kab.
3., 4. 12. Fizika (patst.darbu vada sk. V. Platgalve) 207.kab.
5., 6. 10. Fizika (patst.darbu vada sk. V. Platgalve) 207.kab.
7. 10. Nenotiek
8. 12. Nenotiek