Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas 21. maijā

1. – 4. klase
1. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 1.b Latviešu valoda 118.kab.
4. 4.b Sociālās zinības 116.kab.
4. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klase
1. 5.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
1. 8.a Vizuālā māksla 204. kab.
1. 11.a Ķīmija 107. kab.
2. 8.a Bioloģija 19. kab.
2. 5.b Dabaszinības 107.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
4. 7.b Bioloģija 19.kab.
4. 5.b (sk. I.Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas 27.kab.
4., 5. 5.b (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 309.kab.
5. 7.b Vizuālā māksla 204.kab.
5., 6. 11.b Bioloģija 19.kab.
6. 7.b Angļu valoda 310.kab.
6. 5.a Sports (patst. darbs mājās)
6. 5.b Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 8.a Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 11.b Sports (patst. darbs mājās)
7. 11.a Literatūra (patst. darbs mājās)

CE latviešu valodā 12.klasēm – 10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 201.kab., darba vadītājs L.Ivanova

Izmaiņas 17. maijā

5. -12. klase
3. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
3. 10. Fizika 207.kab.
4. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
5. 8.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
5. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Informātika (vada sk. S. Dārziņš) 20. kab.
5., 6. 6.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
6. 10. Kulturoloģija 216.kab.
6. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 10. Latviešu valoda 311.kab.
7. 12. Nenotiek

2. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā (vada sk. I. Luksa) 212.kab.
3. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā (vada sk. J. Nīcgale) 212.kab.

Izmaiņas 16. maijā

1. – 4. klase
1. 1.b Ētika (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
1. 1.a Ētika 112.kab.
1. 4.a Angļu valoda 310.kab.
1. 4.b Angļu valoda 310.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
2. 2.b Matemātika 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114.kab.
2. 4.b Latviešu valoda 114.kab.
3. 2.a Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
3. 4.b Sociālās zinības 114.kab.
4. 4.b Mūzika 306.kab.
4. 1.b Matemātika (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 1.b Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 4.b Matemātika 114.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klases
1. 10. Ekonomika 216.kab.
1. 5.a Dabaszinības 107.kab.
1. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Matemātika 211.kab.
2. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
2. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
3. 8.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 312.kab.
3. 11.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
3. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 204.kab.
4. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
4. 8.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 312.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
5. 9.a Mājturība un tehnoloģijas 27.kab.
5. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Ķīmija 107.kab.
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
6. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Bioloģija 201.kab.
6. 6.a Sports (patst. darbs mājās)
6. 5.a Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 9.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 12. Matemātika 213.kab.
7. 9.b Sports (patst. darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 8.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 12. Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.a Nenotiek

Izmaiņas 15. maijā

5. – 12. klase
1. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 312. kab.
2. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 214. kab.
3. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
4. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Bioloģija 201.kab.
4. 8.b Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 316.kab.
5. 11.b Latviešu valoda 214.kab.
5., 6. 9.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
6., 7. 8.b (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 8.a Matemātika (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 14. maijā

1. – 4. klase
1. 2.b Sociālās zinības 115.kab.
5. 2.b Sports

5. – 12. klase
1. 9.b (sk. G. Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
2. 9.b (sk. G. Mozgas grupai) Ķīmija 107.kab.
3. 9.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Volane) 27.kab.
4. 9.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Luksa) 209.kab.
5. 5.b (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 309.kab.
5., 6. 8.a Svešvaloda II (sk. J.Nīcgales grupai patst. darbu vada sk. A.Lasmane) 312.kab.

Izmaiņas 13. maijā

1. 4. klase
1. 2.a Latviešu valoda 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda 118.kab.
2. 2.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
4. 1.a Sociālās zinības 112.kab.
5. 4.a Sociālās zinības 114.kab.

5. – 12. klase
3. 11.b Ekonomika 216.kab.
7. 12. Bioloģija 201.kab.
8. 10. Sports (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 10. maijā

5. – 12. klase
3. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
4. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
5. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 315. kab.
6. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 12. Tehniskā grafika (vada sk. L. Ivanova) 214.kab.

Izmaiņas 9. maijā

1. – 4. klase
1. 4.a Angļu valoda 310.kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
4. 4.b Latviešu valoda 116.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klase
1. 10. Ekonomika 216.kab.
1. 8.a (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
1. 8.b Ķīmija 107.kab.
2. 8.a (sk. G.Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
3. 8.a Latviešu valoda 312.kab.
3. 6.b (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
3. 11.a Latviešu valoda 311.kab.
4. 8.b Angļu valoda 309.kab.
4. 6.b (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
5. 9.a Klases stunda 27.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
6. 8.b Matemātika 211.kab.
6. 6.a Sports (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 9.a (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 12. Matemātika 213.kab.
7. 9.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12. Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11.a Nenotiek

Izmaiņas 8. maijā

1. – 4. klase
1. 3.b Latviešu valoda 117.kab.
5. 3.b Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
1. 9.a Angļu valoda 309.kab.
2. 7.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. A.Bērziņa) 201.kab.
3. 8.a Matemātika 211.kab.
5. 12. Latviešu valoda 201.kab.
6. 11.b Ķīmija 107.kab.
6. 12. Matemātika 213.kab.
7. 11.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12. Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 3. maijā

5. – 12. klase
1. 7.a Informātika (sk. L. Ivanovas grupai patst. darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
1., 2. 5.a Literatūra (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
2. 7.b Informātika (sk. L. Ivanovas grupai patst. darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
6. 5.b Latviešu valoda (patst. darbs mājās)