Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas ceturtdien, 16.11.2017.

5.-12. klase
1., 2. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (sk. I.Volanes grupai patst.darbu vada sk. G.Mozga) 25.kab.
3. 12. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I.Krastiņa) 215.kab.
4. 12. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I.Bcāla) 310.kab.
5., 6. 5.b Mājturība un tehnoloģijas (sk. I.Volanes grupai patst.darbu vada sk. G.Mozga) 25.kab.

3., 4. mācību stundas laikā notiek skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.kl. 315.kab. (darbu vada sk.V.Mičule)

Izmaiņas trešdien, 15.11.2017.

5.-12. klase
3. 6.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. S.Stučka) 311.kab.
4. 6.b Literatūra (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 310.kab.
7. 8.a Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas otrdien, 14.11.2017.

5.-12. klase
3. 11. Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 316.kab.
4. 11. Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 316.kab.
5. 12. Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 316.kab.

Izmaiņas pirmdien, 13.11.2017.

5.-12. klase
1. 10.b Latviešu valoda 20.kab.
2. 10.b Literatūra 20.kab.
4. 7.a Ģeogrāfija (patst.darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
5. 7.a Ģeogrāfija (patst.darbu vada sk. S.Fjodorova) 209.kab.
7. 10.b Informātika (patstāvīgais darbs mājās)
8. 10.b Informātika (patstāvīgais darbs mājās)