Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas 26. septembrī

1.-4.klase

3. 3.b Matemātika 117.kab.

5.-12.klase

1. 5.b Literatūra 312.kab.
2. 8.b Latvijas vēsture 215.kab.
6. 5.b Nenotiek

Izmaiņas 25. septembrī

5.-12. klase

3.,4. 5.b Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
5., 6. 5.b Latviešu valoda 104.kab.
5., 6. 8.a Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 313.kab.
7. 7.ab Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 20. septembrī

5.-12.klase

2. 8.b Latvijas vēsture (patst. darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
2. 7.a Matemātika 213.kab.
4. 7.a Literatūra 316.kab.
5. 11.b Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. I.Briede) 107.kab.
6. 7.a Bioloģija 201.kab.
6. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
7. 11.a Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. R.Jakovļeva) 311.kab.
7. 7.a Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 19. septembrī

5.- 12.klase

1. 7.a Klases stunda 313.kab.
2. 7.b Literatūra 311.kab.
3. 8.b Latviešu val. (patst. darbu vada sk. M. Skrabutena) 216.kab.
4. 11.a Bioloģija
6. 5.b Matemātika 213.kab.
6. 7.b Nenotiek
7. 11.a Nenotiek

Izmaiņas 18. septembrī

1.- 4.klase

2. 3.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 118.kab.
3. 3.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk. K.Balode) 117.kab.
4. 3.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk. K.Balode) 117.kab.

5.- 12.klase

2. 7.b Matemātika 213.kab.

Izmaiņas 17. septembrī

1.- 4.klase

1. 3.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 103.kab.
2. 3.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
3. 3.a Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 114.kab.
4. 3.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. I.Baginska) 112.kab.
5. 3.a Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 114.kab.

5.- 12.klase

1. 5.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 312.kab.
2. 5.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 312.kab.
3. 11.a Veselības m. (patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
5. 5.b Latviešu val. (patst.darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
6. 10. Sports
8. 10. Literatūra (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 13. septembrī

5.- 12.klase

1. 5.a Dabaszinības 107.kab.
2. 5.b Angļu valoda 309.kab.
4. 8.a Latviešu val. (patst. darbu vada sk. I.Krastiņa) 215.kab.
5. 5.b Matemātika 213.kab.
6. 5.b Latviešu val. (patst. darbs mājās)
6. 5.a Latviešu val. (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 11. septembrī

1.-4. klase
1. 2.b Latviešu val. 115.kab.
2. 1.b Latviešu val. 118.kab.
4. 4.b Matemātika 116.kab.

5.-12. klase
7. 11.b Sports (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 28. maijā

5.-12. klase
1. 7.b Sports
1. 8.b Klases stunda 209.kab.
2. 8.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 104.kab.
2. 10.a Angļu valoda 315.kab.
3. 7.a Sports
3. 8.a Ģeogrāfija 214.kab.
3. 7.b Latviešu valoda 316.kab.
3. 5.b Mūzika 216.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
4. 8.a Angļu valoda 309.kab.
4. 8.b Ģeogrāfija 214.kab.
5. 5.b Dabaszinības 107.kab.
5. 5.a Latviešu valoda 316.kab.
6. 7.a Latvijas vēsture (patst.darbs mājās)
6. 7.b Latvijas vēsture (patst.darbs mājās)
7. 8.a Fizika (patst.dabs mājās)
7. 8.b Fizika (patst.dabs mājās)
7. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 25. maijā

5.-12. klase
1. 5.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
1. 8.b Bioloģija 19.kab.
1. 6.a Latviešu valoda 315.kab.
2. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
2. 8.a Bioloģija 19.kab.
2. 10.a Ekonomika 216.kab.
4. 11. Matemātika 213.kab.
5. 10.b Kulturoloģija 216.kab.
5. 8.a Ķīmija 107.kab.
5. 11. Latviešu valoda 316.kab.
5., 6. 7.a Bioloģija 19.kab.
6. 5.a Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 5.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6., 7. 10.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6., 7. 11. Nenotiek
7. 8.b Nenotiek
7. 10.a Matemātika (patst.darbs mājās)

CE matemātikā 12.klasēm – 10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 201.kab., darba vadītājs A.Bērziņa

1.-4. klase
3. 4.b Matemātika 118.kab.
4. 2.b Latviešu valoda 117.kab.