Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas 22. martā

5. 12. klase
1. 7.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
1. 11.b Fizika (patst.darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
2. 9.b Literatūra (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 11.a Fizika (patst.darbu vada sk. I. Ņikiforova) 213.kab.
3. 11.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
4. 11.a Sports
4. 9.b Fizika (patst.darbu vada sk. S.Fjodorova) 209.kab.
5. 9.a Literatūra (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
6. 10. Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Fizika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 20. martā

1.- 4. klase
1. 2.b Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. G.Balodis) 115.kab.
3. 1.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. K.Balode) 112.kab.
4. 1.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. L.Avotiņa) 112.kab.
5. 1.a Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. L.Avotiņa) 112.kab.

5. – 12. klase
1. 6.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 107.kab.
1. 9.b Sociālās zinības 216.kab.
1. 11.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. V.Rulle) 311.kab.
2. 11.b Literatūra (patst.darbu vada sk. V.Rulle) 311.kab.
2. 6.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 107.kab.
3. 5.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 107.kab.
4. 10. Sports
4. 8.b Matemātika (patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 201.kab.
5. 9.b Matemātika 209.kab.
5. 7.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 201.kab.
5. 9.a Angļu valoda 309.kab.
6., 7. 9.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 19. martā

1. – 4. klase
1. 3.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 113.kab.
4. 3.b Matemātika 117.kab.
4. 3.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. V.Mičule) 315.kab.

5. – 12. klase
2. 5.b Matemātika 213.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
5. 7.b Pasaules vēsture 215.kab.
5. 9.b Matemātika (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 209.kab.
5., 6. 8.a Svešvaloda II (sk. J. Nīcgales grupai patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 313.kab.
6. 9.a Matemātika 211.kab.
6. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
6. 5.a Nenotiek
7. 9.b Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 9.a Nenotiek

Izmaiņas 8. martā

1. – 4. klase
1. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 103.kab.
2. 1.a Mūzika (patst.darbu vada sk. I.Baginska) 112.kab.
2. 3.b Mūzika (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 117.kab.
3. 3.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. G.Balodis) 117. kab.
3. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 103.kab.
4. 3.b Mājturība un tehnoloģijas (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 117.kab.
4. 2.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 103.kab.
4. 1.b Mūzika (patst.darbu vada sk. S.Fišmeistare) 118.kab.
5. 3.b Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 103.kab.
5. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 12. Tehniskā grafika 25.kab.
1. 11.a Fizika 2017.kab.
1. 6.b Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 212.kab.
1. 7.a Informātika (sk. L. Ivanovas grupai patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
2. 8.a Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk. A.Bērziņa) 215.kab.
2. 7.b Informātika (sk. L. Ivanovas grupai patst.darbu vada sk. E. Valdberga) 20.kab.
2. 5.b Mājturība 25./27.kab.
2. 6.b Klases stunda (vada S.Stučka) 212.kab.
3. 6.b Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 215.kab.
3. 5.a Informātika 20.kab.
3. 8.b Literatūra 214.kab.
3. 6.a Matemātika (vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
3. 9.b Klases stunda 216.kab.
4. 11.b Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 215.kab.
4. 5.a Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 212.kab.
5. 8.b Mūzika (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 306.kab.
5. 7.a Klases stunda 313.kab.
5. 9.b Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 310.kab.
5. 5.a Klases stunda (vada S.Stučka) 212.kab.
6. 9.a Sociālās zinības 216.kab.
6. 9.b Bioloģija 201.kab.
6., 7. 11.b Nenotiek
7. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbs mājās)
7. 9.a Pasaules vēsture (patst. darbs mājās)
7. 8.b Pasaules vēsture (patst. darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 7. martā

1. – 4. klase
1. 1.a (sk.S.Fjodorovas grupai) Ētika 112.kab.
1. 1.b (sk.S.Fjodorovas grupai) Ētika 118.kab.
2. 3.a (sk.S.Fjodorovas grupai) Ētika 113.kab.
2. 3.b (sk.S.Fjodorovas grupai) Ētika 117.kab.
5. 3.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Reitere) 113.kab.

5. – 12. klase
1. 12. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Briede) 107.kab.
1. 7.b Mūzika 213.kab.
1. 6.a Informātika 19./20.kab.
1. 6.b Sociālās zinības 216.kab.
2. 6.b Informātika 19./20.kab.
2. 6.a Sports
2. 7.b Matemātika (patst. Darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
2. 12. Sports
3. 11.b Latviešu valoda 212.kab.
3. 10. Matemātika (patst. Darbu vada sk. V.Rulle) 311.kab.
4. 11.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
4. 7.a Matemātika (patst. Darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
4. 11.b Sports
5. 5.a Dabaszinības 107.kab.
5. 6.b Literatūra 316.kab.
5. 8.b Sports
6. 11.b Informātika 19.kab.
6. 5.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 5.a Angļu valoda (patst.darbs mājās)
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
7. 11.a Informātika 20.kab.
7. 8.b Latviešu valoda 316.kab.
7. 6.b Nenotiek
7. 12. Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7. 7.b Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 11.b Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7., 8. 10. Angļu valoda (patst.darbs mājās)
8. 11.a Angļu valoda (patst.darbs mājās)
8. 11.b Nenotiek
8. 12. Matemātika (patst.darbs mājās)

2.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei:
6.a klasei – 216.kab. (darba vad. I. Ozoliņa),
6.b klasei – 212.kab. (darba vad. S. Stučka),
6.ab klasei (ar atbalsta pasāk. līdz plkst. 10.40) – 204.kab.(darba vad. L. Ivanova)

Izmaiņas 6. martā

1. – 4. klase
1. 3.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. K.Balode) 117.kab.
5. 3.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Reitere) 113.kab.

5. – 12. klase
1. 10. Sports
1. 7.a Klases stunda 313.kab.
1. 6.b Latviešu valoda 212.kab.
2. 12. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
2. 7.b Literatūra 311.kab.
2. 10. Matemātika (patst. Darbu vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
2., 3. 11.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 212.kab.
3. 5.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Briede) 107.kab.
3. 9.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
3. 6.b Mūzika 306.kab.
3., 4. 7.a Matemātika (patst. Darbu vada sk. A. Bērziņa) 313.kab.
4. 6.a Mūzika 306.kab.
4. 6.b Literatūra 316.kab.
4. 11.a Bioloģija 201.kab.
5. 5.a Klases stunda (vada sk. S.Stučka) 212.kab.
5. 7.b Literatūra 311.kab.
5. 6.a Klases stunda 316.kab.
5. 11.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I.Volane) 315.kab.
5. 6.b Angļu valoda 310.kab.
6. 6.b Sports (patst.darbs mājās)
6. 7.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 11.a Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7. 9.a Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7. 10. Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 12. Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 5. martā

5.- 12. klase
1. 11.b Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
2. 6.b Dabaszinības 107.kab.
3. 11.a Ķīmija 107.kab.
4. 5.a Angļu valoda 315.kab.
5. 11.a Fizika 207.kab.
5. 5.a Dabaszinības 107.kab.
6. 6.a Sociālās zinības 216.kab.
7. 6.a Nenotiek
7. 11.a Nenotiek

Izmaiņas 1. martā

5. – 12. klase
1. 6.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 215.kab.
2. 11.b Tehniskā grafika 25.kab.
2. 8.a Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 215.kab.
2. 5.b Matemātika 213.kab.
3. 11.b Matemātika 212.kab.
3. 6.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 215.kab.
3. 5.a Informātika (vada sk. S. Dārziņš) 20.kab.
3. 9.b Matemātika 209.kab.
4. 11.b Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 215.kab.
5. 7.a Literatūra (patst. darbu vada sk. A.Bērziņa) 313.kab.
5. 6.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 306.kab.
5. 8.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. G.Mozga) 215.kab.
6. 9.a Sociālās zinības 216.kab.
6. 9.b Matemātika 209.kab.
6. 7.a Informātika 19./20. kab.
7. 11.b Latviešu valoda (patst.darbs mājās)
7. 9.a Pasaules vēsture (patst.darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst.darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 28. februārī

1. – 4. klase
1. 2.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Reitere) 115.kab.
1. 1.a (sk.S.Fjodorovas grupai) Ētika 112.kab.
1. 1.b (sk.S.Fjodorovas grupai) Ētika 118.kab.
2. 2.b Sports (vada sk. S.Stūris)
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
3. 2.b Matemātika (patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 115.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Bērziņa) 115.kab.
4. 4.b Latviešu valoda 116.kab.
5. 2.b Mūzika (patst. darbu vada sk. I.Bērziņa) 115.kab.

5. – 12. klase
1. 10. Ķīmija 107.kab.
3. 8.a Latviešu valoda 312.kab.
6. 8.b Bioloģija 201.kab.
7. 12. Matemātika 213.kab.
8. 12. Nenotiek

Izmaiņas 27. februārī

1. – 4. klase
1. 1.a Latviešu valoda 112.kab.
1. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
2. 2.b Mājturība un tehnoloģija 112.kab.
4. 2.a Latviešu valoda 103.kab.

2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei:
3.a klasei – 113. kab. (darba vad. I.Reitere),
3.b klasei – 117.kab. (darba vad. K.Balode),
3.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 114.kab.(darba vad. Dz. Vanaga)

5. – 12. klase
1. 8.a Latvija vēsture (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 215.kab.
1. 11.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 316.kab.
2. 11.b Literatūra (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 316.kab.
2. 7.b Bioloģija 201.kab.
3. 12. Matemātika 213.kab.
3. 6.b Angļu valoda 310.kab.
4. 11.a Bioloģija 201.kab.
4. 9.b Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 215.kab.
5. 8.b Mūzika 306.kab.
5. 6.a Klases stunda 316.kab.
6. 8.a Matemātika 211.kab.
6. 12. Matemātika 213.kab.
6. 6.b Sports (patst.darbs mājās)
7. 10. Sports (patst.darbs mājās)
7. 8.a Sports (patst.darbs mājās)
7. 12. Latviešu valoda (patst.darbs mājās)

Izmaiņas trešdien, 27.02.2019. (Papildus)
3. 9.a Matemātika 211.kab.
4. 9.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. I. Ņikiforova)213.kab.
6. 9.a Angļu valoda 309.kab.
6. 7.b Literatūra (patst.darbs mājās)
7. 9.a Literatūra (patst.darbs mājās)