Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas ceturtdien, 21.09.2017.

1. 5.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 107.kab.
1. 7.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
1. 8.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
1. 12. Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
2. 8.a Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
2. 12. Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
2. 6.b Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
3. 7.b Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
3. 10.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. S.Fjodorova) 107.kab.
3. 6.a Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
3. 10.a Klases st. (patst.darbu vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
4. 10.a Literatūra (patst.darbu vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
4. 11. Ķīmija (patst.darbu vada sk. G.Mozga) 107.kab.
4. 6.b Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
4. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk. I.Volane) 201.kab.
5. 6.b Mūzika 306.kab.
5. 11. Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Krastiņa) 213.kab.
5. 10.a Bioloģija (patst.darbu vada sk. A.Bērziņa) 201.kab.
6. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
6. 10.a Ķīmija (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 107.kab.
6. 11. Vizuālā māksla 204.kab.
7. 9.b Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 12. Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 11. Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patst.darbs mājās)
7. 6.b Latviešu valoda (patst.darbs mājās)

Izmaiņas otrdien, 19.09.2017.

3. – 12. klase
2. 10.b Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada I.Briede) 215.kab.
3. 10.b Krievu valoda (patst.darbu vada I.Ozoliņa) 313.kab.
4. 3.a Angļu valoda (patst.darbu vada I.Lazda) 114.kab.
4. 10.b Krievu valoda (patst.darbu vada I.Briede) 313.kab.
4. 8.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada M.Skrabutena) 215.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada L.Avotiņa) 215.kab.
6. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada S.Stučka) 215.kab.
6. 5.b Angļu valoda patstāvīgais darbs mājās

Izmaiņas pirmdien, 18.09.2017.

7. – 12. klase
1. 9.a Latvijas vēsture 215.kab.
1. 10.a Angļu val. 315.kab.
1. 12. Fizika 207.kab.
2. 12. Filozofija 215.kab.
2. 10.a Fizika 207.kab.
2. 11. Bioloģija 201.kab.
3. 8.b Matemātika 211.kab.
4. 8.a Angļu val. 309.kab.
5. 7.b Latviešu val. 214.kab.
6. 10.b Literatūra 316.kab.
6. 7.b Nenotiek
7. 9.b Nenotiek
8. 10.a Nenotiek
8. 11. Nenotiek
8. 10.b Nenotiek

Izmaiņas piektdien, 15.09.2017.

5. – 11. klase
1. 5.a   Latviešu valoda 315.kab.
2. 11.   Fizika 207.kab.
2. 9.a   Ķīmija 107.kab.
3. 10.a Matemātika 213.kab.
4. 10.a Ekonomika 216.kab.
5. 5.b   Angļu val. 310.kab.
6. 5.b   Nenotiek
7. 10.b Nenotiek

Izmaiņas ceturtdien, 14.09.2017.

5.-12.klase
1. 5.a Latviešu valoda 315.kab.
1. 10.b Ķīmija 107.kab.
2. 10.b Ķīmija 107.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 10.b Fizika 207.kab.
3. 9.a Fizika 207.kab.
4. 9.a Angļu valoda 310.kab.
5. 6.a Angļu valoda 309.kab.
6. 8.a Angļu valoda 309.kab.
6. 6.a Latviešu valoda 316.kab.
7. 6.b Mūzika (patst.darbs mājās)
7. 8.a Mūzika (patst.darbs mājās)

Izmaiņas piektdien, 8.09.2017.

1. – 4. klase

2. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk. S.Fišmeistare) 113.kab.
3. 2.a Mājturība un tehn. (patst.darbu vada sk. S.Meldere) 113.kab.
4. 2.a Mūzika 306.kab.
5. 2.a Klases st. (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 23.maijā

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
3. 2.b Matemātika (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.
3. 1.b Matemātika 117.kab.
4. 3.b Matemātika 118.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (vada sk. G.Balodis) 116.kab.
5. 2.b Ētika (vada sk. K.Balode) 116.kab.
5. 4.a Literatūra 103.kab.

5.-12.klase
1. 8.b Latviešu valoda 312.kab.
1. 5.a Sociālās zinības 216.kab.
2. 5.a Matemātika 213.kab.
2. 8.a Matemātika 212.kab.
2. 8.b Bioloģija 201.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 7.a Latvijas vēsture 216.kab.
3. 10. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
4. 10. Latviešu valoda 316.kab.
4. 6.b Dabaszinības 107.kab.
6. 6.a Angļu valoda 310.kab.
6. 11. Vizuālā māksla 204.kab.
7. 6.a Pasaules vēsture 215.kab.

Izmaiņas pirmdien, 22.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
4. 2.b Mājturība un tehnoloģijas (vada sk.I.Baginska) 116.kab.
5. 2.b Audzināšanas st. (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.

5.-12.klase

10.00 – 10.45 Eksāmens informātikā 11.klasei 1.daļa 213.kab.
11.00 – 13.45 Eksāmens informātikā 11.klasei 2., 3., 4.daļa 20.kab. I grupai
14.00 – 16.45 Eksāmens informātikā 11.klasei 2., 3., 4.daļa 20.kab. II grupai

Izmaiņas piektdien, 19.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk.G.Balodis) 116.kab.
2. 2.b Latviešu valoda (vada sk. S.Fjodorova) 116.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.
4. 2.b Dabaszinības (vada sk. S.Fjodorova) 116.kab.

5.-12.klase
1. 5.b Informātika (sk.L.Ivanovas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 20.kab.
1. 7.a Mūzika 306.kab.
2. 5.a Informātika (sk.L.Ivanovas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 20.kab.
2. 7.a Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 215.kab.
3. 6.b Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
4. 6.b Mūzika 306.kab.
5. 6.a Pasaules vēsture 215.kab.
7. 8.a Matemātika patstāvīgais darbs mājās

Visas stundas pie sk.E.Valdbergas notiks 207.kab.

10.00 – 14.10 CE Matemātikā 12.klasēm 201.kab. (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/9.45 (visi))

Izmaiņas ceturtdien, 18.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Latviešu valoda (vada sk.G.Balodis) 116.kab.
1. 1.a Latviešu valoda 113.kab.
2. 4.b Latviešu valoda 115.kab.
3. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
5. 2.b Sociālās zinības (vada sk. S.Fjodorova) 116.kab.
5. 3.a Latviešu valoda 112.kab.
5. 2.a Latviešu valoda 114.kab.

5.-12.klase
1. 5.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 201.kab.
1. 5.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
1. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
1. 7.a Audzināšanas st.(patst.darbu vada sk.Dz.Vanaga) 211.kab.
2. 5.b Literatūra (patst.darbu vada sk.V.Miķelsone) 212.kab.
2. 5.a Literatūra (patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
2. 8.b Matemātika 213.kab.
2. 7.a Bioloģija 201.kab.
3. 7.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Luksa) 209.kab.
3. 6.a Audzināšanas st.(patst.darbu vada sk.Dz.Vanaga) 211.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 6.b Angļu valoda 315.kab.
4. 7.b Literatūra (patst.darbu vada sk.I.Luksa) 209.kab.
4. 11. Tehniskā grafika 25.kab.
4. 6.a Pasaules vēsture 215.kab.
5. 5.b Dabaszinības 107.kab.
5. 5.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
5. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
6. 8.b Angļu valoda 310.kab.
6. 6.a Nenotiek
7. 7.a Nenotiek

No plkst. 9.00 (ierašanās plkst. 8.45) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (mutvārdu daļa):
9.a klase – 311.kab. intervētājs V.Rulle, vērtētājs A.Lasmane
9.b klase – 316.kab. intervētājs L.Avotiņa, vērtētājs S.Stučka