Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Informācija 12. klases absolventiem

12. klašu atestātus, sekmju izrakstus un sertifikātus varēs izņemt* skolas kancelejā no 29. jūnija plkst. 15:00.

Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas darba laiks darba dienās no 8:30 līdz 11:30 un no 12:00 līdz 17:00.

* Ja 12. klases absolvents nevarēs ierasties personīgi, izglītības dokumentus varēs izņemt viņa pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru.