Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skola 2014

Tuvojas starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2014”. Skolēni, kuri to vēlas apmeklēt, var to darīt 1. un 2. martā. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izveidojusi materiālu, kas noderēs skolēniem, skolotājiem un karjeras speciālistiem, apmeklējot izstādi, kā arī pētot izglītības piedāvājumu nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv. Ieteikumus, kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi, atradīsiet šeit.