Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pļaviņu novada ģimnāzijas un filiālē Odzienā darba laiks gada nogalē un janvāra sākumā

13.12.2013.

7.00-20.00

14.12.2013.

8.30-15.00

15.,23.,24.,25.,26.,30., 31.12.2013.; 01.01.2014.

brīvs

27.12.2013.

8.30-15.00

28.12.2013.

8.30-15.00

02.01.2014.

8.00-16.00

03.01.2014.

8.00-17.00

Melnās kafijas vakars

Nacionālā Aizsardzības akadēmija katru gadu 30.novembrī turpina Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Latvijas Kara skolas aizsākto Melnās kafijas vakara tradīciju. Mūsu skolā Melnās kafijas vakars aizsākās 2003.gadā. Šogad, 10 gadu jubilejas reizē, izmantojām īpašo iespēju viesoties Nacionālās Aizsardzības akadēmijā.

Dienas sākumā devāmies uz Brāļu kapiem Rīgā, kur mūs sagaidīja un ieskatu Brāļu kapu tapšanas vēsturē sniedza mūsu skolas absolvents Kaspars Zaltāns. Apmeklējot mūsu izcilā latviešu tēlnieka Kārļa Zāles veidoto arhitektūras ansambli, nolikām ziedus un aizdedzām svecītes visiem tur zemes klēpī guldītajiem cīnītājiem.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Nacionālo Aizsardzības akadēmiju, kur notika centrālais pasākums – Melnās kafijas vakars, kas iesākās ar Vakara jundu, kas bija Brīvības cīņās kritušo jauno kadetu piemiņai veltīts mirklis. Kā jau katru gadu, arī šogad tikai pasniegts Latvijas armijas ģenerāļa un Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Mārtiņa Hartmaņa Goda zobens labākajam akadēmijas absolventam. Šogad par labāko akadēmijas absolventu atzīts leitnants Staņislavs Kapustins.

Pēc Vakara jundas devāmies uz NAA tradīciju zāli, kur kopā ar akadēmijas kadetiem un viņu pasniedzējiem, kā arī uzaicinātajiem viesiem baudījām miežu kafiju, rupjmaizi ar marmelādi, dziedājām karavīru dziesmas…

Savās pārdomās par tālajiem 1919.gada Brīvības cīņu notikumiem, par karavīra lomu dažādos vēstures laika posmos dalījās Aizsardzības ministrs A. Pabriks, NBS komandieris ģenerālleitnants R. Graube, Virsnieku apvienības pārstāvji, NAA rektors pulkvedis E.Leščinskis.

Savu paldies par īpašo pagodinājumu būt Melnās kafijas vakarā Nacionālās Aizsardzības akadēmijā, mēs izteicām gan vārdos, gan pasniedzot rupjmaizi un grāmatas par mūsu novadu.

Paldies visiem 10. – 12.klašu skolēniem, kuri organizēja un piedalījās Melnās kafijas vakarā!

12.klases skolniece Guna Pujāte

Nedēļas darba plāns, 9. – 14. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 9. decembris
8.00 Skolotāju sanāksme 201. kabinetā
10.55 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme (A.Lasmane, I.Seipule, I.Baginska, M.Skrabutena, I.Lazda) 104.kab.
4. stundas laikā lekcija “Aids un HIV” 10. – 12. klašu skolēniem

Otrdiena, 10. decembris
II Posma novada olimpiāde 9.un 12. kl. skolēniem vēsturē I.Gaiša Kokneses vidusskolā no 9.00 – 12.00
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 11. decembris
3. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ekonomikā 216.kab.

Ceturtdiena, 12. decembris
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa 1998.g.dz. un jaunākiem

Piektdiena, 13. decembris
Ieskaišu pēdējā diena
13.30 „Ķekatas nāk”
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 9.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
15.30 Ziemassvētku pasākums skolu darbiniekiem

Sestdiena, 14. decembris, (Pārceltā darba diena no 23. decembra)
Līdz 14.12. – iesniegumu iesniegšana (9., 11., 12.klašu skolēni) par valsts pārbaudījumu kārtošanu

2. – 13.12. “Rūķu darbnīcas” filiālē Odzienā
9. – 13.12. Darbs pie materiālu sagatavošanas (7. – 9.klase un citi interesenti) par tradīcijām Latvijā decembrī ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolas bibliotēkā
Akcija „Vēstule Ziemassvētku vecītim”. Tematiskā izstāde „Ziemas laiks, ziemas prieks”

Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” finālā

olimpiāde 30. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” fināls, kurā piedalījās 107 dalībnieki. Viņu vidū bija arī Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles 8.e klases skolniece Megija Lazdiņa. Fināls notika 4 grupās: jaunākā (1.-4. klase), vidējā (5.-6. klase), vecākā (7.-12. klase).

Vislielākās ovācijas izpelnījās Stāstnieku ķēniņa titula pretendenti, kas iepriekšējo gadu konkursos bija 3 reizes ieguvuši Dižā stāstnieka titulu.

Finālistus vērtēja zinoši vērtētāji – Latviešu folkloras krātuves pētnieki Baiba Krogzeme-Mosgorda un Guntis Pakalns, Vidvuds un Iveta Medeņi no Latvijas Radio, Rīgas 47. vidusskolas skolotāja Iveta Irbe, V/A Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns, lieliskas stāstnieces Inguna Radziņa, Anete Karlsone un Inita Šalkovska, kā arī iepriekšējo stāstnieku konkursu uzvarētāji – stāstnieku ķēniņi Anete Kāle un Edgars Jansons.

Megija sacentās ar 28 skolēniem no visām Latvijas malām vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Varēja dzirdēt gan latgaliešu valodu, gan Salacgrīvas un suitu izloksnes, kā arī novērtēt katra novada tautastērpus. Iegūstot 39 punktus no 50, Megija izcīnīja 2. pakāpes diplomu un Lielās stāstnieces titulu.

Sveicam Megiju un viņas skolotāju Lauru Avotiņu!

Ar rezultātiem var iepazīties šeit.

Nedēļas darba plāns, 2. – 6. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 2. decembris

Otrdiena, 3. decembris
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab

Trešdiena, 4. decembris
12.05 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme (piedalās arī pedagogi I.Briede, G.Mozga) 104.kab.
16.30 Mazā pedagoģiskās padomes sēde par 8.a klasi (piedalās 8.a skolēni, vecāki, ģeogrāfijas skolotāja I.Ozoliņa, vēstures skolotāja I.Krastiņa, administrācija, atbalsta personāls) 310.kab.

Ceturtdiena, 5. decembris
12.05 Mazā pedagoģiskās padomes sēde par 3.ab klasi (piedalās attiecīgie mācību priekšmetu skolotāji, administrācija, atbalsta personāls) 312.kab.

Piektdiena, 6. decembris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde 9. – 12. kl. skolēniem fizikā
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 209. kab. (piedalās 9.a un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

2. – 6.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
2. – 13.12. “Rūķu darbnīcas” filiālē Odzienā

Skolas bibliotēkā
Akcija „Vēstule Ziemassvētku vecītim”. Tematiskā izstāde „Ziemas laiks, ziemas prieks”