Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolēnu vēlmes interešu izglītībā 2012./2013.m.g. 2.semestrī

Pļaviņu novada ģimnāzija Skolēni ir izteikuši vēlmes turpināt iesaistīties pulciņos, kuri jau darbojās 2012./2013.m.g. 1.semestrī, un labprāt vēl vēlētos aerobikas, franču valodas, florbola (5. – 6.kl.), volejbola (5. – 6.kl.) pulciņus.

Interešu izglītības programmas 2012./2013.m.g. 2.semestrim lūgums iesniegt skolas kancelejā līdz 2012.gada 28.decembrim.

Nedēļas darba plāns, 17. – 21. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 17. decembris
10.50 Klašu vecāko (312.kab), kultūras (313.kab.), izglītības (118.), preses (311.kab.), vides (213.kab.) sporta (3.kab.) ministriju sanāksmes
12.00 Šaha turnīra dalībnieku apbalvošana no 5. līdz 9. kl. 207. kab.
Mācību sasniegumu vērtējumu izlikšana 1.semestrī 1. – 8.klasei (līdz plkst. 16.00)
Ziņu iesniegšana par 1. – 8.klašu skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir “8″ balles un vairāk, kā arī par aktīvāko skolēnu klases sabiedriskajā darbā (līdz plkst.16.30) 203.kab.

Otrdiena, 18. decembris
Klašu vecākie līdz 8.30 iesniedz ziņas H.Jaudzemam vai D.Šinkarjuram par piedalīšanos Bluķa dienas svinēšanas pasākumā
10.00 Ziemassvētku pasākums 1. – 4.kl
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.30 Bluķa dienas svinēšana
15.30 Ziemassvētku pasākums 5. – 8.kl.
Bluķa vilkšana filiālē Odzienā

Trešdiena, 19. decembris
14.30 510.jaunsardzes vienības šaušanas sacensības
Mācību sasniegumu vērtējumu izlikšana 1.semestrī 9. – 12.klasei (līdz plkst. 15.15)
Ziņu iesniegšana par 9. – 12.klašu skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir “8″ balles un vairāk, kā arī par aktīvāko skolēnu klases sabiedriskajā darbā (līdz plkst.16.00) 203.kab.

Ceturtdiena, 20. decembris
13.30 510.jaunsardzes vienības šaušanas sacensības
Ziemassvētku pasākums 9. – 12.kl.un skolotājiem

Piektdiena, 21. decembris
Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Rīgā (V. Samohins)
Ziemassvētku pasākums filiālē Odzienā
10.00 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 9.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

17. – 20. decembris
Tematiska izstāde „Ziemassvētku brīnums” skolas bibliotēkā
Bateriju vākšanas konkurss