Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1979. gads

1979.gads kl.audz.Aina Avenaklases audzinātāja – Aina Avena
Jānis Aldiņš
Astrīda Arbidāne
Ina Balode
Ilona Blūma
Jānis Dūte
Normunds Dzelme
Anna Dzintare
Imants Eiduks
Ilga Elksnīte
Inita Ezeriņa
Gunta Gelbe
Armands Igaunis
Daina Jukša
Daiga Kupča
Benita Liepiņa
Aigars Medeļevs
Uldis Melderis
Maija Ozola
Diāna Pele
Ivars Piļjanovskis
Ivars Vaivads
Agrita Veisa
Ingrīda Volosova
Ināra Zālīte
Inga Žverelo

1979.gads audz. Māris Siliņšklases audzinātājs – Māris Siliņš
Ziedīte Auniņa
Vitolds Borskis
Juris Čubarovs
Maija Gīga
Inta Grimpukale
Inga Kalēja
Skaidrīte Lazdāne
Daiga Lazdiņa
Gaida Lazdiņa
Anita Liepiņa
Biruta Kaļiņina
Inga Lapiņa
Ilona Ļūļaka
Dzintra Māliņa
Iveta Ozoliņa
Ainārs Silickis
Anna Sipko
Andris Tilhens
Ilona Vasiļjeva
Aija Upeniece
Imants Upmalis
Līga Zablocka
Ilgonis Zālītis
Anita Zetmane

klases audzinātājs – Fjodors Naumovs
Jeļena Bragina
Andris Bogdans
Alla Voitenkova
Sarmīte Groze
Vladimirs Djakarevs
Ludmila Jefimova
Ludmila Žavoronkova
Ņina Zaltāne
Tamāra Ivanova
Nadežda Kļevcova
Tatjana Kičina
Marina Ozerska
Margarita Romanova
Aleksandrs Razvadovskis
Nadežda Sereda
Rita Stepanova
Jeļena Hromenkova
Aleksandrs Cvetkovs
Raisa Cibule
Ināra Čislavska
Jekaterina Šabanova

klases audzinātāja – Helēna Galvāne
Svetlana Artemjeva
Aleksandrs Azarenkovs
Rigīna Alehno
Olga Gubanova
Jeļena Degtjarjonoka
Leonārds Vasiļevskis
Ludmila Vasiļevska
Gaļina Jefimova
Jurijs Kudiņš
Vladimirs Ostrovskis
Irina Rudj
Nadežda Puškarjova
Olga Pārpuce
Oļegs Ļahs
Igors Sakovičs
Antoņina Franoviča
Olga Frolova
Olga Švireva
Sarmīte Eglīte
Gaļina Cupikova
Marina Zubrovska
Gaļina Cupikova