Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1951. gads

klases audzinātāja – Apolonija Grīvniece
Voldemārs Auns
Olita Auziņa
Marija Bremze (Miķelsone)
Ausma Dambe (Stiere)
Zigurds Dernevičs
Visvaldis Gredzens
Mirjana Briede
Alfreds Ivanovskis
Balva Rudzīte (Ivanovska)
Ērika Rudzīte (Bajāre)
Valdis Kalniņš
Velta Kreima
Laima Medne
Marija Noveičuka (Zeltiņa)
Inta Rone (Piļjanovska)
Ruta Saulīte
Milda Siliņa (Baumane)
Ausma Spārniņa (Mikorāne)
Ausma Asmane (Svikliņa)
Biruta Bērziņa (Meldere)
Vija Bremze
Jānis Bērziņš
Arnolds Bajārs
Gunārs Čoms
Kārlis Ģērķis
Aina Krustiņa
Astrīda Lazdiņa
Dzidra Korņika – Stūrmane (Gulbe)
Antons Paršs
Ērika Siliņa
Arnis Stoķis
Imants Stučka
Jānis Svikliņš
Maija Ulma (Ozoliņa)
Austra Zābaka
Ritma Sofonova