Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas padome

Biedrība “Atbalsts skolai”

Skolas padomes sastāvs 2010./2011.m.g.

Priekšsēdētāja – Anda Jablonska
Priekšsēdētājas vietniece – Santra Patrijuka

Skolēnu vecāki – Larisa Stepanova, Ļubova Nikaļuka, Dace Daiļida, Santa Patrijuka, Jeļena Žmurova, Valdis Hermanis, Inga Djukareva, Sandra Silagaile, Valdis Āboliņš, Agnese Knodze, Inese Elīte, Anda Jablonska, Sinora Lazdiņa, Aija Avotiņa

Skolotāji – Armanda Lasmane, Ināra Medvedeva, Vladimirs Samohins, Silga Stučka, Ilze Luksa, Iveta Dūmiņa

Skolēni – Žanete Vingre, Arita Lukss, Renāte Lūciņa, Rita Lazda, Kalvis Ozoliņš, Zane Kažus

Novada domes pārstāvis – Andrejs Kačkāns

Skolas padomes 25. februāra sēdē pieņemtie lēmumi

1. Skolēniem, kuriem ir viens vai  vairāk vāji vērtējumi mācību priekšmetos, aizliegt apmeklēt skolas ārpusstundu pasākumus.

2. Skolas administrācijai lūgt Pļaviņu novada domei izskatīt iespēju mācību gada beigās apbalvot skolēnus, kuriem ir augsti sasniegumi mācībās, olimpiādēs un konkursos, atbilstoši skolas “Kārtībai kādā notiek izglītojamo un pedagogu apbalvošana par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un projektos”.

3. Skolas direktoram V. Samohinam apkopot skolas padomes iesniegtos priekšlikumus par Pļaviņu novada ģimnāzijas un Odzienas filiāles darbības perspektīvām un sagatavot ziņojumu nākamajai skolas padomes sēdei.

Skolas padomes 26. novembra sēdē pieņemtie lēmumi

1. Veikt izmaiņas Skolas padomes sastāvā un apstiprināt Skolas padomi sekojoša sastāvā:

Priekšsēdētāja – Māra Siliņa
Priekšsēdētāja vietniece – Ilona Saviča
Padomes sekretāre – Silga Stučka

Skolēnu vecāki – Ļubova Nikaļuka, Inga Kazeiko, Valdis Hermanis, Sigita Vilkaplātere, Inga Lapiņa, Andris Belostockis, Ināra Osīte, Ligita Arnīte, Ziedonis Mauliņš, Dace Lavrute–Akmene, Sinora Lazdiņa, Edīte Leitlante

Skolotāji – Armanda Lasmane, Māris Siliņš, Aiga Bērziņa, Vladimirs Samohins, Ilze Luksa, Gints Balodis, Elita Freimane

Skolēni – Žanete Vingre, Renāte Sokolova, Renāte Lūciņa, Rita Lazda, Evija Siliņa.

Lasīt vairāk

Skolas padomes sastāvs 2009./2010.m.g.

Priekšsēdētāja – Māra Siliņa (tel.: 26424296, e-pasts: bezbizmarite@e-apollo.lv)

Skolēnu vecāki – Ļubova Nikaļuka, Inga Kazeiko, Ilona Saviča, Māra Siliņa, Valdis Hermanis, Sigita Vilkaplātere, Inga Lapiņa, Andrejs Belostockis, Ināra Osīte, Dace Lavrute, Ligita Arnīte, Ziedonis Mauliņš

Skolotāji – Armanda Lasmane, Māris Siliņš, Aiga Bērziņa, Vladimirs Samohins, Silga Stučka, Ilze Luksa

Skolēni – Žanete Vingre, Renāte Sokolova, Renāte Lūciņa, Rita Lazda, Evija Siliņa

Skolas padomes sastāvs 2008./2009.m.g.

Skolas padomes sastāvs 2008./2009. mācību gadā:

Priekšsēdētāja – Māra Siliņa (tel.: 26424296, e-pasts: bezbizmarite@e-apollo.lv)
Sekretāre – Dace Zaltāne (tel.: 29181805, e-pasts: dace.zaltane@apollo.lv)

Skolēnu vecāki – Ināra Osīte, Ilga Zinere, Ligita Arnīte, Ziedonis Mauliņš, Vita Fedosejeva, Andris Zeps, Ilona Saviča, Valdis Hermanis, Sigita Vilkaplātere, Andrejs Belostockis
Skolēni – Anita Šķinuma, Ingūna Čipāne, Ieva Žukova, Evija Siliņa, Renāte Smeķe
Skolotāji – Armanda Lasmane, Edīte Kupča, Tatjana Zagorska, Māris Siliņš, Aiga Bērziņa, Vladimirs Samohins
Domes pārstāvis – Ainis Jakobsons