Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017. gada 16. marta ir sācis īstenot projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura īstenošanas periods ir līdz 2022. gada 31. decembrim. Lasīt vairāk…