Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Biedrība „Atbalsts skolai”

2013. gada 1. augustā ir izveidota biedrība „Atbalsts skolai”, kuras mērķi:
• Piedalīties vides un priekšnoteikumu pilnveidošanā skolas bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
• Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
• Iespēju robežās materiāli atbalstīt skolas bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm un ar veselības problēmām;
• Veicināt lietderīgu un produktīvu skolas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sportisko, izglītojošo un atpūtas nometņu un sporta pasākumu un labdarības akciju organizēšanā.

Biedrībā aicināta iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tuvi biedrības mērķi un kura ir gatava aktīvi līdzdarboties biedrības mērķu sasniegšanā.

Biedrības statuss ļauj Biedrībai „Atbalsts skolai” piedalīties dažāda veida projektos, piesaistīt līdzekļus no visdažādākajiem avotiem, saņemt sponsoru un atbalstītāju palīdzību.

Aicinām ikvienu atbalstīt Pļaviņu novada ģimnāzijas rīkotos pasākumus, sniegt palīdzību skolai arī citās jomās.

Būsim pateicīgi par jebkuru Jūsu palīdzību šajā sarežģītajā laikā.

Sīkāka informācija pie biedrības dibinātājiem:

Rekvizīti:
Biedrības „Atbalsts skolai” reģistrācijas numurs: 40008212955
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV51 HABA 0551 0370 0886 7

Dokumenti

Izmaiņas 10. maijā

5.-12. klase
2. 9.a Sociālās zinības 216.kab.
2. 5.a Angļu valoda 309.kab.
2. 9.b Matemātika 213.kab.
3. 9.a Bioloģija 201.kab.
3. 11. Literatūra 316.kab.
3. 5.b Angļu valoda 310.kab.
3. 10.a Vizuālā māksla 204.kab.
4. 11. Klases stunda 215.kab.
5. 10.b Angļu valoda 315.kab.
6. 6.b Vizuālā māksla 204.kab.
6. 9.b Ķīmija 107.kab.
7. 6.b Nenotiek
7. 9.b Nenotiek
7. 12. Nenotiek
8. 11. Nenotiek

1.-4. klase
1. 1.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 103.kab.
1. 2.a Matemātika 113.kab.
4. 3.a Matemātika 114.kab.
5. 2.b Latviešu valoda 117.kab.

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

Maija īsākajā darba nedēļā, 3. maijā, skolas Sporta zālē sanāca visa skolas saime, lai kopīgi pie balta galdauta klāta galda atzīmētu Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienu. Tie ir svētki mums pašiem – satikšanās brīdis ģimenes, radu un draugu pulkā, lai priecātos par doto iespēju būt brīviem.
Svinīgā līnija tika atklāta ar kopīgi nodziedāto latviešu tautasdziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”. Skolēnu pašpārvalde godināja skolēnus un skolotājus vairākās nominācijās: Lasīt vairāk.

Noslēdzies Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

tirai_LatvijaiKonkurss ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā. Šogad norisinājās trīspadsmitais Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss. Lasīt vairāk.

“Iespējamā misija” 2018

iespejama-misija Turpinot “Draudzīgās skolas” iesākto tradīciju, skolas simtgades noskaņās, 27. aprīlī notika pasākums “Iespējamā misija”.
Lai mūsu jaunieši un arī pedagogi taptu pieredzes un jaunu atziņu arvien bagātāki, 18 mūsu skolas absolventi – dažādu profesiju pārstāvji un topošie speciālisti, piedāvājot un realizējot savas idejas, vadīja mācību stundas un klases stundas gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu izglītojamajiem.
Šī bija lieliska iespēja skolēniem piedalīties neikdienišķā mācību procesā, novērtēt izglītības nozīmīgumu karjeras izvēlē un mērķu sasniegšanā.
Paldies par drosmi un atsaucību, piedaloties akcijā “Iespējamā misija” Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventiem – Sintijai Silagailei, Lindai Milsonei, Sabīnei Auziņai, Armandai Lasmanei, Līgai Ostrovskai, Kristīnei Ginaitei, Gunitai Dambei, Ditai Kalnriekstiņai, Sandrai Pumpurei, Gintai Buševicai, Santai Urbergai, Tatjanai Zagorskai, Aivaram Bardovskim, Elvijam Zālītim, Raivim Bricam, Gvido Sirmajam, Naurim Balodim un Artim Leončikam!

Ingrīda Bērziņa, pedagogs karjeras konsultants

Izmaiņas 9. maijā

5.-12. klase
1. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
2. 8.b Klases stunda 209.kab.
2. 10.a Kulturoloģija 216.kab.
3. 5.b Klases stunda 309.kab.
3. 10.b Klases stunda 107.kab.
4. 10.a Latviešu valoda 311.kab.
4. 12. Latviešu valoda 309.kab.
5. 5.a Matemātika 212.kab.
5. 9.a Sociālās zinības 216.kab.
5. 9.b Sports
6. 9.a Matemātika 212.kab.
6. 5.a Dabaszinības (patst.darbs mājās)
6., 7. 11. Informātika 20.kab.
6., 7. 10.a Nenotiek
8. 12. Ķīmija (patstāvīgo darbu vada sk.E.Valdberga) 201.kab.
8. 11. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)

1.-4. klase
1. 4.b Latviešu valoda 118.kab.
5. 2.a Latviešu valoda 113.kab.
6. 4.a Latviešu valoda 112.kab.

Izmaiņas 8. maijā

5.-12. klase
1. 10.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
1. 10.b Latviešu valoda 315.kab.
1. 7.a Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.I.Volane) 216.kab.
2. 5.a Latviešu valoda 316.kab.
2. 10.b Angļu valoda 315.kab.
2. 6.a Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.G.Mozga) 216.kab.
3. 6.a Klases stunda 313.kab.
3. 9.a Angļu valoda 310.kab.
4. 8.b Fizika 211.kab.
4. 5.b Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 216.kab.
5. 8.a Angļu valoda 309.kab.
5. 11. Ekonomika (patst.darbu vada sk.I.Ņikiforova) 213.kab.
6. 9.b Fizika 211.kab.
6. 6.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Nenotiek
7. 8.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Nenotiek
7. 10.b Nenotiek

1.-4. klase
2. 3.a Angļu valoda 310.kab.
3. 3.a Latviešu valoda 114.kab.
4. 4.a Latviešu valoda 112.kab.

Izmaiņas 7. maijā

5.-12. klase
1. 8.b Fizika 207.kab.
2. 10.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
2., 3. 8.a Fizika 207.kab.
4. 9.a Fizika 207.kab.
6. 9.a Fizika 207.kab.
7. 9.b Fizika 207.kab.
7. 9.a Bioloģija 19.kab.
7., 8. 12. Nenotiek

Darba plāns 7. – 11. maijs

Skolā dežurē 10.b klase


Pirmdiena, 7.maijs

11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 8.maijs

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.00 Pļaviņu novada iestāžu/struktūrvienību vadītāju sanāksme personas datu aizsardzības jautājumos sakarā ar Vispārējās personas datu aizsardzības regulas piemērošanu no 25.maija (L.Ivanova)
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums svinību zālē
15.45 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201.kab.
Skolas jubilejas scenārija un noformējuma darba grupu sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 9.maijs
10.00 Starpinstitucionālās grupas sanāksme (L.Ivanova)
Mācību ekskursija 6.a klasei

Ceturtdiena, 10.maijs
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā U20, U18 Aizkrauklē

Piektdiena, 11.maijs
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 8.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Zinību svētki svinību zālē
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 4.ab klašu mācību vizīte Kurzemes democentrā Ventspilī
Līdz dienas beigām klašu audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) projektu nedēļas plānojumu

07.05.- 11.05. Tematiskā izstāde “Latvijas vērtības” skolas bibliotēkā

Notika pasākums “Es varu, gribu”

eiropas-socialais-fondsŠī gada 27. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu izglītojamajiem “Es varu, gribu”.
Nodarbības laikā ar praktiskām aktivitātēm skolēni iepazina savas stiprās puses, saprata atšķirību starp to, ko vajag, grib un var. Pasākumā sniegtā informācija palīdzēs skolēniem apzināt savus resursus, grūtības, attiecības vienam ar otru, apzināt savas vēlmes un iespējas, kā arī izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja pārrunāt karjeras izvēles jautājumus “Gribu-varu-vajag” un karjeras lēmumu pieņemšanas procesu.
Pasākumu vadīja biedrības “Radošuma pils” izaugsmes treneri – Dace Līcīte Mg.izgl., stud.Mg.psych. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psiholoģe, lektore un Armands Līcītis – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējs – lektors. Paldies Dacei un Armandam par palīdzību izglītojamajiem karjeras lēmumu pieņemšanā.

Ingrīda Bērziņa, pedagogs karjeras konsultants

Izmaiņas 3. maijā

5.-12. klase
1.,2. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.G.Mozgas grupai patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
3. 8.a Bioloģija 201.kab.
3. 10.a Latviešu valoda 311.kab.
3.,4. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.G.Mozgas grupai patst.darbu vada sk.O.Krasutina) 316.kab.
4. 11. Klases stunda 215.kab.
5. 8.a Latviešu valoda 311.kab.
6.,7. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.G.Mozgas grupai patst.darbs mājās)
8. 10.a Nenotiek
8. 11. Nenotiek