Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Biedrība „Atbalsts skolai”

2013. gada 1. augustā ir izveidota biedrība „Atbalsts skolai”, kuras mērķi:
• Piedalīties vides un priekšnoteikumu pilnveidošanā skolas bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
• Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
• Iespēju robežās materiāli atbalstīt skolas bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm un ar veselības problēmām;
• Veicināt lietderīgu un produktīvu skolas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sportisko, izglītojošo un atpūtas nometņu un sporta pasākumu un labdarības akciju organizēšanā.

Biedrībā aicināta iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tuvi biedrības mērķi un kura ir gatava aktīvi līdzdarboties biedrības mērķu sasniegšanā.

Biedrības statuss ļauj Biedrībai „Atbalsts skolai” piedalīties dažāda veida projektos, piesaistīt līdzekļus no visdažādākajiem avotiem, saņemt sponsoru un atbalstītāju palīdzību.

Aicinām ikvienu atbalstīt Pļaviņu novada ģimnāzijas rīkotos pasākumus, sniegt palīdzību skolai arī citās jomās.

Būsim pateicīgi par jebkuru Jūsu palīdzību šajā sarežģītajā laikā.

Sīkāka informācija pie biedrības dibinātājiem:

Rekvizīti:
Biedrības „Atbalsts skolai” reģistrācijas numurs: 40008212955
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV51 HABA 0551 0370 0886 7

Dokumenti

Valentīndiena – visu mīlētāju diena

valentindiena14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Diena nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14. februārī mira mocekļa nāvē. Bet kā tad īsti radās šie svētki? Leģenda vēstī, ka diena nosaukta priestera, svētā Valentīna vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja Romā.
Valentīndienas rašanās vēsture, tāpat arī ziņas par Svēto Valentīnu, ir visai neskaidras un neprecīzas. Leģendas ir daudz un dažādas. Viena no leģendām vēsta, ka Valentīns esot bijis Senās Romas priesteris. Imperators Klaudijs II (3.gs.p.m.ē.) nonāca pie secinājuma, ka neprecēti vīrieši ir labāki karotāji, nekā tie, kam ir sieva un ģimene. Tādēļ viņš aizliedza jauniem un neprecētiem vīriešiem precēties. Savukārt, Priesteris Valentīns, kas saprata šī lēmuma netaisnīgumu, nepakļāvās Imperatora pavēlei un turpināja slepus salaulāt mīlniekus. Kad Valentīna pārkāpumu atklāja, Klaudijs piesprieda viņam nāvessodu, kas tika izpildīts 270. gada 14. februārī.
Cietumā Priesterim esot atļauts satikties ar kādu jaunu meiteni, iespējams, viņa bija cietuma uzrauga meita. Viņš viņā iemīlējies. Pirms nāves Valentīns atstājis viņai vēstuli, ko parakstījis ar vārdiem „Tavs Valentīns”. Līdz pat mūsdienām, šī frāze tiek lietota kā paraksts Valentīna dienas apsveikumiem.
Lai jauka un pārsteigumiem bagāta Valentīndiena!

Rakstu sagatavoja Preses ministrijas 6.b klases pārstāvji.

Valentīndiena

ww

Klāt ir 14.februāris- Valentīndiena. Tā ir diena, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina ziedus, apsveikuma kartiņas, dāvaniņas un cenšas būt bezgala mīļi. Par Valentīndienas simboliem tiek uzskatītas sirdis un sarkanas rozes – mīlestības apliecinājums. Lai arī Valentīndiena ir vienu reizi gadā, sev mīļos cilvēkus var sveikt ne tikai šajā dienā. Sava mīlestība un rūpes par cilvēkiem ir jāizrāda katru dienu un, lai dāvātu ziedus, saldumus un mīļus vārdus, nav vajadzīga īpaša diena. Galvenais, lai tas nāk no sirds. Lai mīļuma un sirsnības pilni šie svētki!

Izmaiņas 15. februārī

5.-12. klase
1. 5.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
2. 5.a Latviešu valoda 216.kab.
2. 10.a Bioloģija (patst.darbu vada sk.A.Sinelis) 201.kab.
3. 5.b Angļu valoda 310.kab.
3. 6.b Vizuālā māksla 204.kab.
3.,4. 7.a Svešvaloda II (J.Nīcgales grupai patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
4. 12. Bioloģija (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 201.kab.
4. 5.a Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.I.Ozoliņa) 216.kab.
5. 7.a Mūzika (patst.darbu vada sk.G.Mozga) 306.kab.
5. 8.a Bioloģija (patst.darbu vada sk.A.Sinelis) 201.kab.
5. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
6. 5.a Nenotiek
6. 6.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
6. 7.b Mūzika (patst.darbu vada sk.A.Seikovska) 211.kab.
6. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.A.Sinelis) 201.kab.
6. 6.a Latviešu valoda 316.kab.
6 5.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 6.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Nenotiek

1.-4. klase
1. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 113.kab.
2. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 113.kab.
2. 2.b Matemātika (patst.darbu vada sk.G.Balodis) 117.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 117.kab.
3. 3.a Mūzika 114.kab.
4. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Baginska) 113.kab.
4. 2.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 117.kab.
4. 4.a Mūzika 112.kab.
5. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Baginska) 113.kab.
5. 2.b Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 117.kab.

Tikšanās ar VUGD pārstāvi

11. februārī, visā Eiropas Savienībā atzīmēja vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.02. un 12.02. notika izglītojošās nodarbības 1.-9.klasēm, lai veicinātu informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību. Īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112 un, kas jāsaka dispečerei, sazvanot 112. Līdztekus skolēniem atgādināja par to, kas notiek, ja tiek saņemts viltus zvans un, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, nevis sākotnēji to filmēt vai nofotografēt. Skolā tiks izvietoti informatīvie plakāti, kā arī izdalīti informatīvie materiāli.

Izmaiņas 14. februārī

5.-12. klase
5. 12. Mūzika 309.kab.

1.-4. klase
5. 2.b Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Reitere) 117.kab.

Izmaiņas 13. februārī

5.-12. klase
1. 12. Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 213.kab.
1. 6.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
5. 12. Literatūra 315.kab.
6. 10.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 315.kab.
7. 10.b Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12. Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Skolas simtgade ir sākusies

logo-03 (1)2018. gads iesācies simtgades zīmē. Latvijai un Pļaviņu novada ģimnāzijai – simts! Vēstures ritējums laikā, paaudžu stāsti, izcilas personības, pārsteigumi un tikšanās, tradīcijas un sasniegumi- mūsu skolas dzīvesstāsts, un tā ir neliela daļiņa arī no mūsu Latvijas likteņstāsta. Šis gads, ko iezīmēsim ar 6.b klases skolnieces Lailas Bicālas un skolotājas Daces Vēveres izstrādāto simtgades logo zīmi, būs īpašs ikvienam skolas skolēnam, absolventam, skolotājam un darbiniekam un skolas atbalstītājiem, jo mēs kopā veidosim skolas dzimšanas dienas stāstu! Pirmā stāsta lappuse- tikšanās ar 100 skolas absolventiem. Būsim aktīvi, radoši un saliedēti, lai šis gads izdodas veiksmīgs un neaizmirstams mums visiem, lai piepildās skolas himnas motīvs par laimi dzīvot pie Daugavas!

Sasniegumi olimpiādēs

Lana Ivanova,
direktores vietniece mācību darbā

19.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde fizikā 9. – 12.klasēm, kurā 10.b klases skolnieks Hugo Vīksne –Sarkanais (skolotājs Aivars Sinelis) ieguva atzinību.

1.februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8. – 9.klasēm. 8.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Ieva Volane) ieguva 1.vietu, 9.a klases skolniece Guna Elīte (skolotāja Ieva Volane) ieguva 2.vietu, bet 8.b klases skolnieks Andis Daugavietis (skolotājs Guntis Mozga) ieguva 3.vietu.

2. februārī mūsu skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm, kurā skolotājas Iras Ņikiforovas 11. klases skolnieces Samanta Djubina ieguva 1.vietu, 9.b klases skolniece Lelde Elīna Pitjukeviča ieguva 2.vietu, skolotājas Vijas Miķelsones 9.a klases skolniece Guna Elīte un 10.b klases skolnieks Arvis Vaivads izcīnīja 3.vietu, bet skolotājas Iras Ņikiforovas 9.b klases skolniece Sonora Balode ieguva atzinību.

1.vietas ieguvēja Samanta Djubina ir izvirzīta dalībai matemātikas olimpiādes valsts posmam.

7.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 8. – 9.klasēm. 8.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 2.vietu, 8.a klases skolnieks Ralfs Maikls Pitjukevičs (skolotāja Indra Ozoliņa), 8.a klases skolniece Anna Esiņa (skolotāja Indra Ozoliņa), 8.b klases skolnieks Ingus Siliņš (skolotāja Indra Ozoliņa) un 9.a klases skolnieks Kristaps Kristiāns Kuciņš (skolotāja Ineta Bicāla) ieguva atzinību.

8.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 10. – 12.klasēm, kurā skolotājas Tatjanas Starčenko 12.klases skolniece Džesika Nikaļuka un 11.klases skolniece Violeta Adamoviča ieguva 2.vietu, skolotājas Aiga Bērziņas 10.b klases skolnieks Maksims Kotovičs ieguva 3.vietu, bet skolotājas Tatjanas Starčenko 11.klases skolniece Paula Lamberga ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar panākumiem, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi Samantai olimpiādes 3.posmā!

Darba plāns 12. – 16. februāris

Skolā dežurē 11. klase


Pirmdiena, 12.februāris

11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
VUGD nodarbība 1.-4.klasēm svinību zālē
Līdz 15.00 iesnieguma par piedalīšanos Ēnu dienā iesniegšanas 102.kab. karjeras konsultantam – I.Bērziņai pēdējā diena
Skatuves runas konkursa dalībnieku skolas atlases kārta svinību zālē

Otrdiena, 13.februāris Starptautiskā Pasaules radio diena
1.mācību stundas laikā skolas zinātniskās pētniecības darbu konference svinību zālē
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Publiskās runas konkursa 2. kārta I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.11.20 (piedalās: K.Priede, A.Esiņa, A.Daugavietis, G.Kapteinis, G.Elīte, S.Eglītis)

Trešdiena, 14.februāris Ēnu diena

11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 102.kab.
10.00 Pļaviņu novada starpinstitucionālā sanāksme (S.Fjodorova, L.Ivanova)
13.00 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” I.kārta svinību zālē

Ceturtdiena, 15.februāris
11.05 Ekopadomes sanāksme
Nodarbība “Kriminālistikas noslēpumi” 10.-12.kl. svinību zālē
16.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Stresa pārvaldība kā profesionālās izdegšanas profilakse” kultūras centrā
1. – 2.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņa tautas bumbā fināla sacensības (2006. dz.g. un jaunākiem)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (M.Skrabutena, E.Valdberga)

Piektdiena, 16.februāris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Kitajeva, K.Kondrāte, A.Gorpeņuka, V.Grišuļonoks, R.Mačs, J.Marcinkevičs, L.Lukss, K.Stūre, R.Striķis, U.Ivanova, A.Trifanova, G.Eizāns, A.Žmurova, K.Ostrovskis, B.Skrabutena, A.Daugavietis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Valentīndienas pasākums 5. – 12.klasēm

12.- 16.02. Tematiskā izstāde: “Vai Tu jau izlasīji?”
12.-16.02. Valentīndienas pasts
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Basketbola tradīcijas turpinam!

basketball-147794_640No 29. janvāra līdz 2. februārim Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē notika skolotāja Artūra Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs basketbola 100 soda metienos. Savukārt 3.februārī 42. reizi notika ”Absolventu kauss” basketbolā. Lasīt vairāk