Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Biedrība „Atbalsts skolai”

2013. gada 1. augustā ir izveidota biedrība „Atbalsts skolai”, kuras mērķi:
• Piedalīties vides un priekšnoteikumu pilnveidošanā skolas bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
• Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
• Iespēju robežās materiāli atbalstīt skolas bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm un ar veselības problēmām;
• Veicināt lietderīgu un produktīvu skolas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sportisko, izglītojošo un atpūtas nometņu un sporta pasākumu un labdarības akciju organizēšanā.

Biedrībā aicināta iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tuvi biedrības mērķi un kura ir gatava aktīvi līdzdarboties biedrības mērķu sasniegšanā.

Biedrības statuss ļauj Biedrībai „Atbalsts skolai” piedalīties dažāda veida projektos, piesaistīt līdzekļus no visdažādākajiem avotiem, saņemt sponsoru un atbalstītāju palīdzību.

Aicinām ikvienu atbalstīt Pļaviņu novada ģimnāzijas rīkotos pasākumus, sniegt palīdzību skolai arī citās jomās.

Būsim pateicīgi par jebkuru Jūsu palīdzību šajā sarežģītajā laikā.

Sīkāka informācija pie biedrības dibinātājiem:

Rekvizīti:
Biedrības „Atbalsts skolai” reģistrācijas numurs: 40008212955
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV51 HABA 0551 0370 0886 7

Dokumenti

Izmaiņas 12. novembrī

1.-4.klase
5. 4.b Dabaszinības 116.kab.
6. 4.b Angļu valoda (patst.darbs mājās)
6. 4.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 114.kab.

5.-12.klase
1. 6.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 216.kab.
2. 9.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk. M.Skrabutena) 215.kab.
2. 10. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I.Ņikiforova) 315.kab.
2. 8.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.J.Nīcgale) 310.kab.
3. 10. Sports
3. 12. Svešvaloda II 211./104.kab.
3. 7.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.A.Lasmane) 312.kab.
3. 6.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk. M.Skrabutena) 215.kab.
3. 5.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 315.kab.
4. 7.b Literatūra (patst.darbu vada sk.A.Lasmane) 312.kab.
4. 12. Sports
5. 7.a Angļu valoda 309.kab.
5. 9.b Fizika 207.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk. M.Skrabutena) 215.kab.
6. 7.a Latviešu valoda (patst.darbs mājās)
6. 11.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 201.kab.
6. 9.b Literatūra (patst.darbs mājās)
7. 9.b Latviešu valoda (patst.darbs mājās)
7. 12. Literatūra (patst.darbs mājās)
8. 12. Latviešu valoda (patst.darbs mājās)
8. 10. Svešvaloda II 211./104.kab.

Darba plāns 12. – 16. novembris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 12.novembris
Latvijas valsts dibināšanas simulācijas pasākums “Tikšanās vieta Rīgas pilsētas II teātris” Rīgā
Starpnovadu ierindas skate Neretā (piedalās 6.a,11.a kl.)

Otrdiena, 13.novembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK 201.kab.

Trešdiena, 14.novembris
Firmas “Procter &Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 214.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.ab un 10. klašu jauniešiem 209.kab.
Erudītu konkurss UNESCO ASP projekta ietvaros “UNESCO Azartiskākie Simtgades Prātnieki” Ozolnieku vidusskolā (piedalās: R.M.Pitjukevičs, B.Skrabutena, E.Luksa, A.Mežmale, A.Kapteine, L.Liepiņa)

Ceturtdiena, 15.novembris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) Olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl. (piedalās: M.Langenfelde, K.Davidova, A.Kapteine, S.Djubina, D.Samul) 104.kab.
MOT nodarbības 7.ab klašu skolēniem

Piektdiena,16.novembris
8.30 LR Proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums sporta zālē
“Latvijas stunda” – atb.1.-4.kl.audz.
11.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a, 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkursa “Latvijas spēks – vārdā, Latvijas spēks dziesmā” pēdējā diena

5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā
12. – 30.11 Skolas basketbola turnīrs 6. – 8.kl.

Konkurss “Latvijas jauniešu NETiķete”

Lai stiprinātu pieklājīgu un atbildīgu uzvedību tiešsaistē, Samsung skola nākotnei ir izsludinājusi projektu konkursu 9.-12. klašu skolēniem “Latvijas jauniešu netiķete”, aicinot skolēnus radīt labas digitālās uzvedības vadlīnijas. Projektu var iesniegt vienā no sekojošām kategorijām:
PRIVĀTUMS UN DROŠĪBA
AUTORTIESĪBAS
DIGITĀLĀ UZVEDĪBA (mobings, domu paušana digitālājā vidē, medijpratība)
E-SAZIŅAS NETIĶETE SKOLĀ (saziņa ar klasesbiedriem, skolotājiem)
Darbus var gatavot, izmantojot dažādus izpausmes veidus – rakstītu tekstu, infografiku, foto, animācijas, audio vai video u.c. Iesniegšanas termiņš – 15. decembris.
Plašāka informācija par konkursu, iesniedzamajiem darbiem un to formātu, iesniegšanu un izvērtēšanu atrodama www.skolanakotnei.lv.
Ar konkursa noteikumiem var iepazīties šeit .

Izmaiņas 9. novembrī

5.-12.klase
1. 7.a Informātika (L.Ivanovas grupai patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
1. 6.b Sports 315.kab.
2. 7.b Informātika (L.Ivanovas grupai patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
2. 5.b Sports 315.kab.
3. 5.a Sports 315.kab.
5. 7.a Sports 315.kab.

Izmaiņas 8. novembrī

1.-4.klase
1. 2.a Matemātika (vada sk. I.Reitere) 103.kab.
4. 2.a Latviešu valoda (vada sk.I.Lazda ) 103.kab.
5. 2.a Mājturība un tehnoloģijas (vada sk.S.Meldere ) 103.kab.

5.-12.klase
1. 7.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Krastiņa) 215.kab.
2. 7.a Literatūra (patst. darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
3. 6.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. A.Lasmane) 312.kab.
3. 7.b Latviešu valoda 311.kab.
4. 10. Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Krastiņa) 215.kab.
4. 6.a Sports
5. 7.b Literatūra (patst. darbu vada sk. I.Bicāla) 310.kab.
5. 8.b Ķīmija
6. 7.b Sociālās zinības 216.kab.
6. 6.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 6.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Medicīna – nozare, kurā nemitīgi sevi attīstīt

Mēs, 9.-12. klašu skolēni, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar medicīnas nozari, 6.novembrī devāmies uz Madonu. Karjeras konsultantes Ingrīdas Bērziņas piedāvātais seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” sniedza mums iespēju iepazīt medicīnas nozari, tās profesijas, mācību iestādes un uzzināt par attīstības perspektīvām tajā. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 7. novembrī

1.4.klase
2. 2.a Mūzika 103.kab.

Oktobris 4.b klasē

Oktobris mūsu klasei bija piedzīvojumiem bagāts.
Olimpiskās dienas izcīnītā balva- biļetes uz Dinamo Rīga spēli kļuva mums par īstu piedzīvojumu, jo hokeju klātienē bija vērojusi tikai mūsu klases audzinātāja. Mūsu vietas atradās blakus fanu zonai, tādēļ drīz vien iejutāmies arēnas atmosfērā un no sirds jutām līdzi visām mūsu hokejistu veiksmēm un neveiksmēm, uzmundrinot, atbalstot un priecājoties par iesistajiem vārtiem. Lasīt vairāk…

Pļaviņu novada ģimnāzija saņem Ekoskolu Zaļo diplomu

Mārtiņdienu gaidot

Martindiena_2018