Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Biedrība „Atbalsts skolai”

2013. gada 1. augustā ir izveidota biedrība „Atbalsts skolai”, kuras mērķi:
• Piedalīties vides un priekšnoteikumu pilnveidošanā skolas bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
• Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
• Iespēju robežās materiāli atbalstīt skolas bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm un ar veselības problēmām;
• Veicināt lietderīgu un produktīvu skolas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, piedaloties pārgājienu, atveseļošanās, sportisko, izglītojošo un atpūtas nometņu un sporta pasākumu un labdarības akciju organizēšanā.

Biedrībā aicināta iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tuvi biedrības mērķi un kura ir gatava aktīvi līdzdarboties biedrības mērķu sasniegšanā.

Biedrības statuss ļauj Biedrībai „Atbalsts skolai” piedalīties dažāda veida projektos, piesaistīt līdzekļus no visdažādākajiem avotiem, saņemt sponsoru un atbalstītāju palīdzību.

Aicinām ikvienu atbalstīt Pļaviņu novada ģimnāzijas rīkotos pasākumus, sniegt palīdzību skolai arī citās jomās.

Būsim pateicīgi par jebkuru Jūsu palīdzību šajā sarežģītajā laikā.

Sīkāka informācija pie biedrības dibinātājiem:

Rekvizīti:
Biedrības „Atbalsts skolai” reģistrācijas numurs: 40008212955
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV51 HABA 0551 0370 0886 7

Dokumenti

(English) Welcome!

Tulkojums šajā valodā nav pieejams.

Izmaiņas 18. oktobrī

1.-4.klase
1. 1.b Ētika 118.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
4. 4.b Latviešu valoda 116.kab.

5.-12.klase
1. 7.b Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 213.kab.
1. 6.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
1. 8.b Latvijas vēsture 215.kab.
1. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
1. 10. Ekonomika 216.kab.
2. 6.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
2. 8.b Angļu valoda 309.kab.
2. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 215.kab.
3. 5.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
3. 10. Matemātika (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
3. 8.a Ģeogrāfija 201.kab.
3.,4. 6.b Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 27.kab.
4. 11.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
4. 7.a Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
4. 5.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
5. 9.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
5. 6.a Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 306.kab.
6. 5.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 8.b Klases stunda (vada sk.I.Bērziņa) 306.kab.
6., 7. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.a Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 7.b Mūzika (patst.darbs mājās)
7. 12. Sports (patst.darbs mājās)
8. 12. Matemātika (patst.darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst.darbs mājās)

3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.klasēm 315.kab.

Izmaiņas 17. oktobrī

1.-4.klase
1. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 103.kab.
3. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 103.kab.

5.-12.klase
6. 7.b Matemātika 213.kab.

2. b klases ekskursija uz Latgali

11.oktobrī 2.b klase devās ekskursijā uz Latgali. Pirmais apskates objekts bija Latgales mākslas un amatniecības centrs Līvānos. Centra telpās ir izveidots Līvānu stikla muzejs, kurš ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Lasīt vairāk…

.

Dambretes spēle Madonā

dambrete

Apsveicam ar pirmajiem panākumiem sacensību dalībniekus no mūsu skolas: Sonoru Elizabeti Saliņu (1.a klase), Henriju Kārkli un Markusu Gūtmani (1.b klase), Robertu Reiznieku (2.a klase), Katrīnu Borokovu (2.b klase), Edgaru Smilgāju, Ēriku Madi Saliņu, Aleksi Ozoliņu un Armandu Stepānu (3.b klase). Paldies par dalību, izturību un drosmi piedalīties! Gatavojamies 2. posma sacensībām 27. oktobrī Madonā. Dalībniekiem pieteikties savlaicīgi.

Skolotājs Herberts Millers / t. 29455052

Izmaiņas 16. oktobrī

5.-12. klase

1. 6.b Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.L.Ivanova) 216.kab.
1. 12. Angļu valoda 315.kab.
2. 5.a Dabaszinības 107.kab.
2. 11.a Latviešu valoda 311.kab.
3. 11.a Ķīmija 107.kab.
4. 6.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.L.Ivanova) 216.kab.
4. 8.a Matemātika 211.kab.
5., 6. 8.a Sešvaloda II (sk.J.Nīcgales grupai patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
6. 5.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Nenotiek
7. 12. Nenotiek

Izmaiņas 15. oktobrī

5.-12.klase

1. 11.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 311.kab.
2. 9.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
2. 11.a Literatūra (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 311.kab.
3. 7.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 310.kab.
4. 7.b Literatūra (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 310.kab.
4. 8.a Literatūra 312.kab.
5. 9.b Bioloģija 201.kab.
6. 9.b Fizika 207.kab.
7. 9.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.a Vizuālā māksla 204.kab.
8. 11.a Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)

1. mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde matemātikā 8.-12.klašu skolēniem 212./213.kab.
2. mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde matemātikā 5.-7.klašu skolēniem 212./213.kab.

Skolotāju diena

Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers,
It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā.
Var atļaut četrdesmit minūtēm
Bez grožiem skriet.
Ir svētki galu galā.

Šī gada 5. oktobrī mūsu skolā norisinājās Skolotāju diena. Tāpat kā citus gadus, arī šogad 11. un 12. klašu skolēniem tā bija satraucoša un atbildīga diena – iespēja iejusties skolotāju lomā, sagatavojot un vadot mācību stundas. Lasīt vairāk…

Darba plāns 15.-19. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase

Labo darbu nedēļa

 

Pirmdiena, 15. oktobris

1.,2. mācību stundas laikā I posma (Skolas) olimpiādes matemātikā 5. – 12.klasēm 212., 213.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 201.kab.
Dalība Junior Achievement Latvija rīkotā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konferencē “Uzdrīksties uzvarēt” (piedalās: A. Aizporietis, B. B. Damberga, K. Davidova, K. Dedela, L. Fridrihsone, L, Jankalāne, B. Kaņepēja, E. Kaņepēja, L. Lauva, E. Lazdiņš, A. Mežmale, S. Seliverstova, D. K. Ošiņš, V. Nikaļuka, R. Jankuns, S. Balode, E. L. Pitjukeviča, K. Priede)

Otrdiena, 16. oktobris

11.05 Ekoskolas sanāksme 102.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas un Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena, J.Nīcgale)

Trešdiena, 17. oktobris

11.05 5.-12.klašu  Kultūras un mākslas grupas sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu  Mediju un sabiedrisko attiecību grupa 209.kab.
11.05 5.-12.klašu  Vides un kārtības grupa 102.kab.
11.05 5.-12.klašu  Kompetenču grupa  20.kab.
11.05 5.-12.klašu  Sporta grupa sporta zālē
Karjeras pasākums 9. – 12. klasēm “Sāc domāt par karjeru jau šodien”
Seminārs “Vardarbība skolā. Emocionālie un tiesiskie aspekti” Rīgā (S. Fjodorova)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvlaikā iesniegšana skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rēzeknē (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 18.oktobris

I posma (skolas) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.kl.
I posma (skolas) olimpiāde vācu valodā 10. – 12.kl.
MOT nodarbība 7.klašu skolēniem
1.a, 2.a klases mācību ekskursija
Līdz mācību stundu beigām starpvērtējumu izlikšana 4.-12.klasei
Dabas zinātņu mācību jomas, Matemātikas mācību jomas un Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (E.Valdberga, I.Ņikiforova, I.Volane)
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena, 19. oktobris

12.10 Ekoskolas aktivitāte “Draugos ar dabu”
3.mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde bioloģijā 9. – 12.klasēm 201.kab.
Starpliecību izsniegšana 4.-12.klašu skolēniem
Līdz plkst. 17.00 9.-12.klašu audzinātājiem iesniegt ziņas direktora vietniecei izglītības jomā L. Ivanovai par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.-12.klašu skolēniem”
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
R. Blaumaņa domrakstu konkursa darbu iesniegšanas pēdējā diena

15.-31.10. Tematiskā izstāde “Enciklopēdiju pasaulē” skolas bibliotēkā
21.10 Slēpotāju kross 2018
8.10. – 31.10. 8.a klases dalība Vislatvijas putras programmā
25.09. – 25.10. UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Aicinājums skolēniem piedalīties radošā konkursā un veidot uzrunu Latvijas 100. dzimšanas dienā

konkurssValsts prezidenta kanceleja aicina visu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā un uzrakstīt eseju vai izveidot video, kas veltīts tēmai „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. Lasīt vairāk…

Iesvētību trešā diena – Vidusskolā jāsporto!

Šodien 10. klases skolēni bija ģērbušies izlozēto sporta veidu apģērbos. Varējām vērot gan basketbolistus, gan florbolistus, gan hokejistus. Rītu viņi uzsāka citādāk nekā parasti, jo rīta rosmē bija jāparāda, cik izturīgi ir desmitie! Otrais uzdevums bija atveidot izlozēto sporta veidu grupās, kurās viņi parādīja dažādas prasmes, arī to, cik labi 10. klase māk strādāt komandās. Dienas izskaņā pārbaudījām, cik veikli un sportiski ir mūsu jaunie vidusskolēni stafetē. Ar šodienas pārbaudījumiem veiksmīgi tika galā visi 10. klases skolēni!

11. b klases skolnieks Hugo Vīksne-Sarkanais