Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas otrdien, 16.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (vada sk. G.Balodis) 116.kab.
5. 2.b Ētika (vada sk. K.Balode) 116.kab.

5.-12.klase
1. 6.a Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.M.Skrabutena) 215.kab.
1. 11. Sports
2. 10. Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 316.kab.
3. 10. Literatūra (patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 316.kab.
4. 8.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 215.kab.
4. 11. Bioloģija 19.kab.
6. 11. Fizika 207.kab.
6. 10. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 215.kab.
6. 6.b Sociālās zinības 215.kab.
7. 11. Literatūra pastāvīgais darbs mājās
7. 6.b Angļu valoda pastāvīgais darbs mājās

10.00 – 14.15 CE Latviešu valodā 12.klasēm 201.kab. (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/9.45 (visi))

Izmaiņas 15.maijā

1.-4.klas
1. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
4. 2.b Mājturība un tehnoloģijas (vada sk.I.Baginska) 116.kab.
5. 2.b Audzināšanas st. (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.

Izmaiņas piektdien, 12.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.
2. 2.b Latviešu valoda (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.
4. 2.b Dabaszinības (vada sk. K.Balode) 116.kab.

5.-12.klase
1. 6.a Literatūra (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 312.kab.
1. 9.b Latvijas vēsture ( patst.darbu vada sk.I.Volane) 215.kab.
2. 6.a Literatūra (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 312.kab.
3. 8.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 312.kab.
3. 9.a Latvijas vēsture ( patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 215.kab.
4. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.O.Krasutina) 312.kab.
4. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk. R.Jakovļeva ) 215.kab.
5. 11. Veselības mācība (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 312.kab.
6. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 215.kab.
6., 7. 12. Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Audzināšanas stunda (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas ceturtdien, 11.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Latviešu valoda (vada sk.G.Balodis) 116.kab.
3. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
5. 2.b Sociālās zinības (vada sk. I.Baginska) 116.kab.

Izmaiņas trešdien, 10.05.2017.

1.-4.klase
2. 2.b Matemātika (vada sk.K.Balode) 116.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (vada sk. I.Reitere) 116.kab.
5. 2.b Dabaszinības (vada sk. I.Lazda) 116.kab.

5.-12.klase
3. 7.b Matemātika (II Svešvalodas sk. A.Bērziņas grupai) 209.kab.
4. 6.a Informātika (II Svešvalodas sk. A.Bērziņas grupai) 20./19.kab.
5. 9.b II Svešvalodas (sk. A.Bērziņas grupai patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
6. 6.a Angļu valoda 310.kab.
6. 7.b Vizuālā māksla 204.kab.
6.,7. 8.b sk. A.Bērziņas grupai patstāvīgais darbs mājās
7. 6.a Nenotiek
7. 7.b Nenotiek

Izmaiņas otrdien, 9.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk.G.Balodis) 116.kab.
3. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fjodorova) 116.kab.
3. 1.b Matemātika 117.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (vada sk. I.Baginska) 116.kab.
4. 3.b Matemātika 118.kab.
5. 4.a Matemātika 103.kab.
5. 2.b Ētika (vada sk. K.Balode) 116.kab.

5.-12.klase
1. 6.a Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.M.Skrabutena) 215.kab.
1. 5.a Informātika 19./20.kab.
2. 6.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 215.kab.
2. 8.b Matemātika 213.kab.
2. 9.b Sociālās zinības 216.kab.
4. 8.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 215.kab.
4. 10. Ķīmija 107.kab.
5. 12. Ķīmija 107.kab.
6. 11. Ekonomika 216.kab.
6. 10. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 215.kab.

Izmaiņas pirmdien, 8.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
4. 2.b Mājturība un tehnoloģijas (vada sk.I.Baginska) 116.kab.
5. 2.b Audzināšanas st. (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.

Izmaiņas piektdien, 28.04.2017.

1.-4.klase
2. 4.b Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 118.kab.
3. 4.a Angļu valoda 309.kab.

5.-12.klase
1. 11. Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
1. 5.b Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
1. 8.a Bioloģija 207.kab.
2. 6.b Mūzika (patst.darbu vada sk.G.Mozga) 204.kab.
2. 11. Literatūra (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
2. 5.a Audzināšanas st. (patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
2. 9.b Bioloģija 207.kab.
3. 8.b Mūzika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 204.kab.
3. 10. Literatūra (patst.darbu vada sk.L.Avotiņa) 316.kab.
3. 11. Bioloģija 2017.kab.
5. 9.b Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 204.kab.
7. 9.a Mūzika (patsāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas ceturtdien, 27.04.2017.

5.-12.klase
1. 7.b Audzināšanas st. (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
2. 11. Matemātika 213.kab.
2. 7.b Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
3. 8.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 215.kab.
4. 9.a Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 215.kab.
5. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.G.Mozga) 25.kab.
6. 6.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 215.kab.
7. 9.b Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 215.kab.
7. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas otrdien, 25.04.2017.

5.-12.klase
5. 10. Angļu valoda 315.kab.
6. 9.a Sociālās zinības 216.kab.
7. 11. Latvijas un pasaules vēsture