Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 31. janvārī

5.-12. klase
2. 7.b Informātika 19.kab.
3. 7.a Informātika 19.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
4. 10.b Ķīmija 107.kab.
5. 11. Matemātika 213.kab.
6. 6.a Nenotiek
7. 9.b Nenotiek

3., 4.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316.kab., darba vadītājs – L.Avotiņa, vērtētājs – S.Stučka

1.-4. klase
1. 2.b Matemātika 117.kab.
2. 1.a Matemātika 103.kab. (patst.darbu vada sk.S.Meldere)

Izmaiņas 30. janvārī

1.-4.klase
1. 1.a Matemātika (patst.darbu vada sk.G.Balodis) 103.kab.
2. 2.b Matemātika 117.kab.
3. 1.b Matemātika 115.kab.

5.-12.klase
4. 10.a Angļu valoda 315.kab.
5. 7.b Angļu valoda 309.kab.
6. 8.a Angļu valoda 309.kab.
6. 7.b Matemātika 211.kab.
7. 7.a Nenotiek
7. 7.b Nenotiek
7. 8.a Nenotiek

Izmaiņas 26. janvārī

5.-12. klase
1. 5.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 107.kab.
2. 10.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. M.Skrabutena) 107.kab.
3. 11. Ķīmija (patst.darbu vada sk. A.Sinelis) 107.kab.
4. 6.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. V.Rulle) 107.kab.
5. 9.a Ķīmija (patst.darbu vada sk. I.Ņikiforova) 107.kab.
6. 8.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. I.Krastiņa) 107.kab.

Izmaiņas 25. janvārī

1.-4. klase
2. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk. S.Fišmeistare) 118.kab.

5.-12. klase
3., 4. 7.a Svešvaloda II (sk. J.Nīcgales grupai patst.darbu vada sk. S.Fjodorova) 209.kab.

2., 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 116.kab., darba vadītājs – S.Meldere, vērtētājs – I.Reitere

Izmaiņas 18. janvārī

1.-4. klase
2. 4.b Mūzika 118.kab.
3. 3.a Mūzika 114.kab.
4. 4.a Mūzika 112.kab.

5.-12. klase
1. 10.b Kulturoloģija 216.kab.

Izmaiņas 17. janvārī

1.-4. klase
3. 2.a/2.b Kristīgā mācība (patst.darbu vada sk.I.Reitere/sk.K.Balode) 113.kab./117.kab.
4. 3.a/3.b Kristīgā mācība (patst.darbu vada sk.I.Lazda/sk.S.Meldere) 114.kab./116.kab.

5.-12. klase
1. 9.a Mūzika 309.kab.
2. 6.b Mūzika 309.kab.
2. 7.b Informātika (sk.V.Platgalves grupai patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
3. 7.a Informātika (sk.V.Platgalves grupai patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.

Izmaiņas 16. janvārī

1.-4.klase
2. 4.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 116.kab.

1., 2.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 311.kab., darba vadītājs – I.Lazda, vērtētājs – S.Fišmeistare

Izmaiņas 12.janvārī

5.-12.klase
1. 5.b Klases stunda 107.kab.
2. 10.b Kulturoloģija 216.kab.
3. 11. Klases stunda (vada sk.I.Bērziņa) 107.kab.
4. 6.a Klases stunda 313.kab.
4. 10.b Klases stunda 104.kab.
5. 9.a Klases stunda (vada sk.I.Bērziņa) 107.kab.
5. 10.a Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.I.Ņikiforova) 215.kab.
6. 8.b Sports
7. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.M.Skrabutena) 215.kab.
7. 8.b Nenotiek
7. 10.b Klases stunda 107.kab.

2., 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 311.kab., darba vadītājs – V.Rulle, vērtētājs – S.Stučka

Izmaiņas 11.janvārī

5.- 12.klase
1. 9.b Sociālās zinības 216.kab.
2. 9.b Klases stunda 107.kab.
3. 12. Bioloģija 201.kab.
4. 6.a Angļu valoda 309.kab.
5. 10.a Latviešu valoda 311.kab.
8. 10.a Nenotiek

Izmaiņas 10.janvārī

5.-12.klase
2. 9.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. R.Jakovļeva) 312.kab.
3. 9.a Literatūra (patst.darbu vada sk. R.Jakovļeva) 312.kab.
4. 9.a Literatūra (patst.darbu vada sk. R.Jakovļeva) 312.kab.
5. 5.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. I.Volane) 312.kab.
5. 5.a Klases stunda 107.kab.
6. 5.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 11. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
7. 7.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)