Paviu novada imnzija - skolas ka

Paviu novada imnzija - logo

Valsts pārbaudes darbu norises laiks


Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.m.g.

Noteikumos:

I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem

III. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Lasīt vairāk…

Valsts pārbaudes darbu grafiks

VISC Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 3. un 6. klases izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.klašu izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 11., 12. klašu izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises laiks 2010./2011.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem
* Ieskaite ar kombinētu mācību saturu notiek 2011.gada 11. un 12.maijā.

Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem
Ieskaites notiek:
* latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 10.maijā, mutvārdu daļa – no 6.janvāra līdz 6.maijam;
* dabaszinībās (rakstiski) – 2011.gada 17.maijā;
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 19.maijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9.kl.)
Eksāmeni notiek:
* latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26.maijā;
* vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 31.maijā, mutvārdu daļa – 31.maijā un 1.jūnijā;
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 3.jūnijā;
* Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2011.gada 7.jūnijā;

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12.kl.)
Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 27.maijā;
* latviešu valodā un literatūrā (rakstiski) – 2011.gada 30.maijā;
* vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
- angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 23.maijā, mutvārdu daļa – 23., 24. un 25.maijā;
- krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 6.jūnijā, mutvārdu daļa – 6. un 7.jūnijā;
- vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 13.jūnijā, mutvārdu daļa – 13. un 14.jūnijā;

Eksāmens izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā notiek:
* centralizētie eksāmeni:
- vēsturē (rakstiski) – 2011.gada 3.jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) – 2011.gada 8.jūnijā;
- fizikā (rakstiski) – 2011.gada 15.jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) – 2011.gada 17.jūnijā;
- otrajā vai trešajā svešvalodā – iepriekš norādītajā svešvalodu eksāmenu laikā;

* eksāmeni:
- informātikā (kombinēti) notiek – rakstu daļa – 2011.gada 25.maijā, praktiskā daļa – 25. un 26.maijā;
- ģeogrāfijā (rakstiski) – 2011.gada 2.jūnijā;
- biznesa ekonomiskajos pamatos un ekonomikā (rakstiski) – 2011.gada 9.jūnijā.

Saskaņā ar Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā