Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Valsts pārbaudes darbu norises laiks


Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā
Valsts pārbaudes darbi 3. klasēm
Valsts pārbaudes darbi 6. klasēm
Valsts pārbaudes darbi 9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasēm

Valsts pārbaudes darbi 2017./2018.m.g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi 3.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 6.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasēm

Valsts pārbaudes darbi 2016./2017.m.g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. m.g.

Valsts pārbaudes darbi 3.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 6.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasēm

Valsts pārbaudes darbi 2015./2016.mācību gadā

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016. m.g.

Valsts pārbaudes darbi 3.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 6.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12.klasēm

Valsts pārbaudes darbi Odzienas filiālē

Valsts pārbaudes darbi 2014./2015.m.g.

Valsts pārbaudes darbu grafiks 3.klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks 6.klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks 9.klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks 11., 12. klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks Skolas filiālē Odzienā 2014./2015.m.g.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 248 Par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.m.g.

Valsts pārbaudes darbi 2013./2014. mācību gadā

Valsts pārbaudījumu – diagnosticējošo darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijā

3.ab klases izglītojamajiem
3.e klases izglītojamajiem


No Noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi 3.klasei

Valsts pārbaudes darbi 6.klasei

Valsts pārbaudes darbi 9. klasei

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasei:
Obligātie centralizētie eksāmeni
Izvēles eksāmeni

Pilni “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā” izlasāmi šeit

Valsts pārbaudes darbi 2012./2013. mācību gadā

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 3. un 6. klasei 2012./2013.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks 9. klasei

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks 11. un 12. klasei

Centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei norises grafiks 2012./2013.m.g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.m.g.

Noteikumos:

I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem

III. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Lasīt vairāk…

Valsts pārbaudes darbu grafiks

VISC Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 3. un 6. klases izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.klašu izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 11., 12. klašu izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises laiks 2010./2011.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem
* Ieskaite ar kombinētu mācību saturu notiek 2011.gada 11. un 12.maijā.

Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem
Ieskaites notiek:
* latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 10.maijā, mutvārdu daļa – no 6.janvāra līdz 6.maijam;
* dabaszinībās (rakstiski) – 2011.gada 17.maijā;
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 19.maijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9.kl.)
Eksāmeni notiek:
* latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26.maijā;
* vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 31.maijā, mutvārdu daļa – 31.maijā un 1.jūnijā;
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 3.jūnijā;
* Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2011.gada 7.jūnijā;

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12.kl.)
Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 27.maijā;
* latviešu valodā un literatūrā (rakstiski) – 2011.gada 30.maijā;
* vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
- angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 23.maijā, mutvārdu daļa – 23., 24. un 25.maijā;
- krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 6.jūnijā, mutvārdu daļa – 6. un 7.jūnijā;
- vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 13.jūnijā, mutvārdu daļa – 13. un 14.jūnijā;

Eksāmens izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā notiek:
* centralizētie eksāmeni:
- vēsturē (rakstiski) – 2011.gada 3.jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) – 2011.gada 8.jūnijā;
- fizikā (rakstiski) – 2011.gada 15.jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) – 2011.gada 17.jūnijā;
- otrajā vai trešajā svešvalodā – iepriekš norādītajā svešvalodu eksāmenu laikā;

* eksāmeni:
- informātikā (kombinēti) notiek – rakstu daļa – 2011.gada 25.maijā, praktiskā daļa – 25. un 26.maijā;
- ģeogrāfijā (rakstiski) – 2011.gada 2.jūnijā;
- biznesa ekonomiskajos pamatos un ekonomikā (rakstiski) – 2011.gada 9.jūnijā.

Saskaņā ar Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā