Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Valsts pārbaudes darbu norises laiks


Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. m. g.

Ar noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā var iepazīties šeit.
Valsts pārbaudes darbi 3. klasei
Valsts pārbaudes darbi 6. klasei
Valsts pārbaudes darbi 9. klasei
Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasei