Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: stundu izmaiņas

Izmaiņas 29. oktobrī

1. – 4. klase
1. 2.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
2. 1.a Vizuālā māksla 114.kab.
2. 4.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Reitere) 113.kab.
3. 4.a Matemātika 113.kab.
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
4. 4.b Angļu valoda 309.kab.
5. 3.b Matemātika 115.kab.
5. 2.a Angļu valoda 310.kab.

5. – 12. klase
1. 8.b Matemātika 213.kab.
2. 9.a Bioloģija 201.kab.
3. 11. Klases stunda 107.kab.
4. 11. Latviešu valoda 315.kab.
5. 7.a Matemātika 212.kab.
5. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
6. 7.a Nenotiek
7. 11. Angļu valoda (svinību zālē)
7. 9.a Nenotiek
7. 10. Angļu valoda svinību zālē

Izmaiņas 28. oktobrī

1. -4. klase
4. 4.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klase
1. 11. Ekonomika 216.kab.
1. 8.b Latvijas vēsture (patst. darbu vada sk. I. Ņikiforova) 213.kab.
2. 8.a Latvijas vēsture (patst. darbu vada sk. I. Ņikiforova) 213.kab.
3. 6.a Sociālās zinības 216.kab.
3. 12.a Klases stunda (vada I. Bērziņa) 207.kab.
4. 12.a Literatūra 311.kab.
4. 5.b Angļu valoda 310.kab.
4. 9.b Angļu valoda 309.kab.
5. 5.b Sports
5. 9.b Bioloģija 19.kab.
5. 7.b Informātika 201.kab.
6. 7.b Matemātika 212.kab.
6. 12.b Kulturoloģija 216.kab.
6. 5.b Nenotiek
7. 6.a Nenotiek
7. 9.b Nenotiek
7. 9.a Nenotiek
7., 8. 12.b Nenotiek

Izmaiņas 18. oktobrī

1. – 4. klase
1. 4.a Mājturība 113.kab.
2. 3.a Mājturība 103.kab.
3. 1.b Mājturība 116.kab.
5. 2.b Dabaszinības (patst. dabu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 5.b Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
1. 9.a Ķīmija (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
1. 12.b Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
1. 7.b Matemātika 212.kab.
1. 12.a Klases stunda 311.kab.
1. 9.b Ģeogrāfija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 211.kab.
1., 2. 10. Fizika 207.kab.
1., 2. 6.b Matemātika (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 213.kab.
2. 9.b Matemātika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 211.kab.
2. 6.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
2., 3. 12.b Ķīmija (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 107.kab.
3. 5.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
3. 11. Ekonomika 216.kab.
3., 4. 9.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
3., 4. 8.a Matemātika (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 213.kab.
3., 4. 10. Matemātika 209.kab.
4. 12.b Klases stunda 214.kab.
4. 11. Informātika 20.kab.
4. 8.b Sports
5. 5.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Volane) 211.kab.
5. 8.b Fizika 207.kab.
5. 9.a Klases stunda 315.kab.
6. 9.a Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 211.kab.
5. 11. Tehniskā grafika 25.kab.
5. 12.a Matemātika 212.kab.
5. 7.b Angļu valoda 310.kab.
5., 6. 10. Matemātika 209.kab.
6. 12.b Tehniskā grafika 25.kab.
6. 5.a Dabaszinības (patstāvīgais darbs mājās)
6. 6.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.a Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Nenotiek
7. 9.a Matemātika (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 17. oktobrī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika 113.kab.
2. 4.b Sociālās zinības 117.kab.
2. 1.b Sociālās zinības 116.kab.
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
4. 4.a Angļu valoda 104.kab.
5. 2.a Matemātika 212.kab.
5. 4.a Angļu valoda 104.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Informātika 20.kab.
1. 8.a Latviešu valoda 309.kab.
2. 5.a Sports
2., 3. 6.b Latviešu valoda 312.kab.
3. 9.b Matemātika 211.kab.
3. 8.a Bioloģija 201.kab.
3. 10. Ekonomika 20.kab.
4. 11. Matemātika 213.kab.
4. 12.a Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 215.kab.
5. 5.a Literatūra 311.kab.
5. 9.b Latviešu valoda 306.kab.
5. 8.a Matemātika 213.kab.
5. 12.b Sports
5. 11. Klases stunda 107.kab.
5. 7.a Informātika 215.kab.
6. 8.b Pasaules vēsture 215.kab.
6. 6.b Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.a Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Kulturoloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Nenotiek
7. 8.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.b Ķīmija 107.kab.
8. 12.a Nenotiek

Izmaiņas 16. oktobrī

1. – 4. klase
2. 1.a Vizuālā māksla 114.kab.
3. 1.b Matemātika 116.kab.
4. 1.b Angļu valoda 309.kab.
4. 3.a Matemātika 103.kab.
5. 1.a Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Angļu valoda 310.kab.
2. 7.b Informātika 19./20.kab.
3. 7.a Informātika 19./20.kab.
4. 6.b Informātika 19./20.kab.
5. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
7. 12.a Nenotiek

Izmaiņas 15. oktobrī

1. – 4. klase
1. 2.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
2. 1.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
3. 4.a Matemātika 113.kab.
4. 3.a Angļu valoda 309.kab.
5. 2.a Dabaszinības 212.kab.
6. 4.b Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
5. 7.a Matemātika 212.kab.
5., 6. 10. Matemātika 209.kab.
6. 7.a Vizuālā māksla 204.kab.
7. 9.a Nenotiek

Izmaiņas 14. oktobrī

1. – 4. klase
1. 3.a Matemātika (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 103.kab.
2. 3.a Latviešu valoda ( patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 103.kab.
4. 3.a Sociālās zinības (patst. adrbu vada sk. S. Fjodorova) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 9.a Svešvaloda II (sk. J. Nīcgales grupai patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 209.kab.
1., 2. 12.b Programmēšanas pamati (patst. darbu vada sk. I. Ņikiforova) 20.kab.
2., 3. 10. Ekonomika 209. kab.
3. 7.a Bioloģija 201. kab.
4. 6.b Angļu valoda 309. kab.
5. 7.b Bioloģija 201. kab.

Izmaiņas 10. oktobrī

1. – 4. klase
2. 1.b Sociālās zinības 116.kab.
5. 1.b Sports

5. -12. klase
1. 7.a Latviešu valoda 212.kab.
1., 2. 6.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
2. 7.a Literatūra 212.kab.
2. 7.b Sports
3. 12.b Sports
4. 12.b Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 212.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture 215.kab.
6., 7. 7.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
6., 7. 6.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 7.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 9. oktobrī

1. – 4. klase
4. 3.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 115.kab.

5. – 12. klase
1. 11. Sports
2. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. I. Ņikiforova) 213.kab.
2., 3. 9.a Svešvaloda II 310./315.kab.
3. 12.a Filozofija (patst. darbu vada sk. I. Briede) 107.kab.
4. 8.b Vizuālā māksla 204.kab.
5. 8.b Ķīmija 107.kab.
5., 6. 10. Matemātika (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 209.kab.
6., 7. 8.b Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 9.a Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 3. oktobrī

1. -4. klase
5. 4.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
1. 5.a Angļu valoda 310. kab.
1. 12.a Mūzika 311. kab.
2. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310. kab.
2. 5.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. O. Krasutina) 311. kab.
2. 9.b Latviešu valoda 216. kab.
2., 3. 6.b Latviešu valoda 312. kab.
3. 9.b Matemātika 211.kab.
3. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 201. kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
3., 4. 7.a Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209. kab.
4. 11. Kulturoloģija (patst. darbu vada sk. A. Lasmane) 312. kab.
4. 8.a Matemātika 213. kab.
4. 5.b Literatūra (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
5. 6.a Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209. kab.
5. 9.b Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 216. kab.
5., 6. 10. Informātika (vada sk. L. Ivanova) 20. kab.
6. 12.b Sports
6. 6.b Sociālās zinības (patst. darbs mājas)
6. 5.a Literatūra (patst. darbs mājas)
7. 6.b Pasaules vēsture (patst. darbs mājas)
7. 9.b Nenotiek
7., 8. 12.b Svešvaloda II 315.kab.
7., 8. 12.b Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbs mājās)
7., 8. 10. Angļu valoda (patst. darbs mājas)
8. 12.a Nenotiek