Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: skolotāju saraksts

Klašu audzinātāji 2012./2013. m.g.

1.a – Ineta Reitere, 1.b – Kristiāna Balode
2.a – Ilona Lazda, 2.b – Sarmīte Meldere
3.a – Inga Baginska, 3.b – Sandra Fišmestare
4.a – Vineta Platgalve, 4.b – Gints Balodis

5.a – Velta Rulle, 5.b – Vija Miķelsone
6.a – Ira Ņikiforova, 6.b – Anita Seikovska
7.a – Ineta Bicāla, 7.b – Ingrīda Upeniece
8.a – Indra Ozoliņa, 8.b – Ilze Titova
9.a – Jeļena Ozola, 9.b – Ilze Luksa

10. – Mārīte Skrabutena
11. – Silga Stučka
12.a – Iveta Krastiņa, 12.b – Aiga Bērziņa

Odzienas filiālē
1.e/2.e – Aiga čepule
3.e/4.e – Maija Bieriņa
5.e/6.e – Mārīte Kvēpa
7.e/8.e – Laura Avotiņa
9.e – Elita Freimane

Skolotāji 2011./2012.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Brigita Krauze, Elita Freimane

Biznesa ekonomiskie pamati, Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Bioloģija - Evita Valdberga, Tatjana Zdanova, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Iveta Briede, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Līga Rozenberga, Lana Ivanova, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Aldis Lazda, Lana Ivanova, Vineta Platgalve

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Aija Rogāle, Mārīte Skrabutena

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa, Evita Punovska, Gunta Žilde

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Ēriks Striks, Olita Onckule, Maija Bieriņa

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ilva Vārna, Ingus Eiduks

Tehniskā grafika – Aija Rogāle

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Armanda Lasmane

Vizuālā māksla - Aija Rogāle, Valentīna Zdanovska

Skolotāji 2010./2011.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Elita Freimane

Biznesa ekonomiskie pamati, Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Bioloģija - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Līga Rozenberga, Lana Ivanova, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Aldis Lazda, Lana Ivanova, Vineta Platgalve

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Aija Rogāle, Mārīte Skrabutena

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa, Gunta Žilde

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Ēriks Striks, Olita Onckule, Maija Bieriņa

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ingus Eiduks, Brigita Krauze

Tehniskā grafika – Aija Rogāle

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Armanda Lasmane

Vizuālā māksla - Aija Rogāle, Valentīna Zdanovska

Klašu audzinātāji 2010./2011. m.g.

1.a – Inga Baginska, 1.b – Sandra Fišmestare
2.a – Vineta Platgalve, 2.b – Gints Balodis, 2.c – Iveta Kupča
3.a – Ineta Reitere, 3.b – Kristiāna Balode
4.a – Ilona Lazda, 4.b – Sarmīte Meldere

5.a – Ineta Bicāla, 5.b – Ingrīda Upeniece
6.a – Indra Ozoliņa, 6.b – Ilze Titova
7.a – Jeļena Ozola, 7.b – Ilze Luksa
8.a – Mārīte Skrabutena, 8.b – Aija Rogāle
9.a – Rita Jakovļeva, 9.b – Velta Rulle

10.a – Iveta Krastiņa, 10.b – Aiga Bērziņa
11.a – Olita Onckule, 11.b – Vija Miķelsone
12.a – Anita Seikovska, 12.b – Silga Stučka

Odzienas filiālē

1./2.e – Maija Bieriņa
3./4.e – Alla Zaharovska
5./6.e – Aiga Čepule
7.e – Elita Freimane
8./9.e – Valentīna Zdanovska

Skolotāji 2009./2010.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Elita Freimane, Brigita Krauze

Biznesa ekonomiskie pamati, Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Bioloģija - Vaira Siliņa, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Evita Siliņa, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Gunta Šustere, Veronika Timoškāne, Līga Rozenberga, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Lana Ivanova, Aldis Lazda, Evita Valdberga

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Aija Rogāle

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Aiga Čepule, Elita Freimane, Alla Zaharovska

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Ēriks Striks, Olita Onckule

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduksm, Ingus Eiduks, Brigita Krauze

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Evita Siliņa

Vizuālā māksla - Aija Rogāle, Valentīna Zdanovska

Klašu audzinātāji 2009./2010.m.g.

(Šis ir projekts.)

1.a – Vineta Platgalve, 1.b – Gints Balodis
2.a – Ineta Reitere, 2.b – Kristiāna Balode
3.a – Ilona Lazda, 3.b – Sarmīte Meldere
4.a – Inga Baginska, 4.b – Sandra Fišmestare, 4.c – Iveta Kupča

5.a – Indra Ozoliņa, 5.b – Ilze Titova
6.a – Jeļena Ozola, 6.b – Ilze Luksa
7.a – Mārīte Skrabutena, 7.b – Aija Rogāle
8.a – Rita Jakovļeva, 8.b – Velta Rulle, 8.c – Ēriks Striks
9.a – Ira Ņikiforova, 9.b – Lana Ivanova, 9.c – Iveta Krastiņa

10.a – Olita Onckule, 10.b – Vija Miķelsone
11.a – Anita Seikovska, 11.b – Silga Stučka
12.a – Evita Valdberga, 12.b – Evita Valdberga

Skolotāji 2008./2009.m.g.

Sākumskola
Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Mirdza Eglīte, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Tatjana Zagorska, Bernarda Aizporiete.

Latviešu valodu un literatūra
Irēna Ašaka, Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Anita Žigure, Gunta Žilde

Angļu valoda
Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Ināra Tomaševiča

Vācu valoda
Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Krievu valoda
Aiga Bērziņa, Ilga Morozova, Tatjana Starčenko

Matemātika
Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova

Fizika
Iveta Dūmiņa, Vitālijs Kuzmovs

Informātika
Lana Ivanova, Aldis Lazda, Evita Valdberga

Dabaszinības
Evita Siliņa

Bioloģija
Evita Siliņa, Vaira Siliņa, Evita Valdberga, Marina Petkeviča

Ķīmija
Māris Siliņš, Marina Petkeviča

Ģeogrāfija
Veronika Timoškāne

Latvijas un pasaules vēsture
Iveta Krastiņa, Edīte Kupča, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva

Sociālās zinības
Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva

Kultūras vēsture
Mārīte Skrabutena

Biznesa ekonomiskie pamati
Mārīte Skrabutena

Mājturība un tehnoloģijas
Aivars Ļaksa, Olita Onckule

Sports
Jānis Eiduks, Gunta Kondratska, Aleksandrs Kondratskis

Mūzika
Olga Krasutina

Vizuālā māksla
Aija Rogāle

Veselības mācība
Evita Siliņa