Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Atvērto datu hakatons un ideju ģenerators 2023

PLAKĀTS_Digitals_maks_EU_plakats

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) sākot no 5.oktobra līdz 10. novembrim rīko pasākumu “Atvērto datu hakatons un ideju ģenerators 2023”. Šī gada hakatona tēma “Digitālais maks – drošai identifikācijai un plašam pakalpojumu klāstam Eiropā”.
Ikviens ES pilsonis vai iedzīvotājs varēs izmantot personīgo digitālo maku. Šīs ierīces izveides iecerēs ir izveidot vienotu digitālu rīku, kas darbojas visā Eiropas Savienībā un kurā elektroniski pieejama visa cilvēkam aktuālā ar identifikāciju, autentifikāciju, norēķiniem esošā informācija ar piekļuvi dažādiem resursiem, kā piemēram e-parakstam.

LATA hakatonā skolēniem un studentiem sniegsim iespēju konkursam pieteikt gan idejas gan konkrētus priekšlikumus tehniskajiem/reāliem risinājumiem izmantojot atvērtos datus.

Hakatonā aicināti piedalīties ikviens Latvijas vispārizglītojošo, profesionālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestādes audzēkņi, profesionālo skolu studenti, augstskolu studenti. Ieteicamais vecumposms: 6.-12. klase, augstskolu studenti. Komandas lielums 1-5 skolēni. Katrai komandai jābūt piesaistītam vienam ekspertam – skolotājam, kāda bērna vecāks (tēvs, māte). Viens skolotājs – eksperts var būt piesaistīts vairākām skolēnu komandām. Hakatonā tiek plānoti vairāk nekā 100 dalībnieki no Latvijas. Dalība hakatonā bez maksas.

Hakatona uzvarētāju un ideju ģeneratoru balvas, kā arī pedagoga/eksperta balvas:

1. vieta komandai 500EUR, pedagogam – ekspertam 250 EUR
2. vieta komandai 300EUR, pedagogam – ekspertam 150 EUR
3. vieta komandai 150EUR, pedagogam – ekspertam 75 EUR

Papildus informācija atrodama šeit.
Ar preses relīzi var iepazīties šeit.