Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 22. – 26. maijs

Pirmdiena, 22. maijs
Pēdējā ieskaišu diena 1. – 8., 10. – 11. klasēm
1.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 23. maijs
9.00 Administrācijas sanāksme
13.00 SMU tirdziņš 2. stāva foajē
14.00 Tiešsaistes tikšanās par lietvedības darba aktualitātēm un vienotu dokumentu aprites kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā (I. Luksa, S. Severova)
15.10 MK sanāksmes

Trešdiena, 24. maijs
9.30 Angļu valodas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 12.35 Angļu valodas CE 9. klasei:

I grupa svinību zālē (darba vadītāja M. Skrabutena)
II grupa 201. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Angļu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (J. Nīcgale, A. Bērziņa)
2.a klases mācību ekskursija
Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Vecbebros ( A. Gorpeņuka, L. Kļaviņa, K. Kondrāte, P. B. Mežmale, D. Cukanovs, R. Kukārs)

Ceturtdiena, 25. maijs
no 9.00 Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļa:

9.a klasei 310. kab. (intervētāja V. Fjodorova)
9.b klasei 309. kab. (intervētāja I. Ozoliņa)

Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (I. Bicāla)
2.b klases mācību ekskursija
MOT nodarbība 8. klasēm 214. kab.

Piektdiena, 26. maijs
13.00 – 16.30 Profesionālās pilnveides programma “Skola kā mācīšanās organizācija” tiešsaistē (L. Ivanova)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (I. Ozoliņa)
1.a klases mācību ekskursija
7.b klases mācību ekskursija
11. klases mācību ekskursija
12. klases pārgājiens