Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Informācija skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.

10. – 12. klašu skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (koris, vispārējā fiziskā sagatavotība, basketbols, volejbols, novuss, debašu klubs, politiklubs, u.c.).

Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai Pļaviņu vidusskolas 10. klasē varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija līdz 14. jūlijam.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!