Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 15. – 20. maijs

logo105_caursp

Skolas 105 gadu jubilejas nedēļa


Pirmdiena, 15. maijs
Latviešu valodas augstākā līmeņa CE A. Upīša Skrīveru vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
9.30 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās
divi skolēni)
10.00 – 13.55 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE 107. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Pēdējā ieskaišu diena 9. klašu skolēniem
2.a klases pārgājiens uz Pļaviņu bibliotēku

Otrdiena, 16. maijs
16.00 Latviešu valodas un literatūras MJK skolotāju sanāksme par CE 9. klasēm vērtēšanu tiešsaistē
2.b klases pārgājiens (vides objektu iepazīšana)
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu Valsts ģimnāziju (izbraukšana no skolas 13:15) (piedalās: R. Pakers-Gasperovičs, D. Cukanovs, V. Kažemaka, A. Čepule, A. Misiņa)
no 15.10 Skolas jubilejas nedēļas aktivitāte skolotājiem

Trešdiena, 17. maijs
12.00 – 15.30 Profesionālās pilnveides programma “Skola kā mācīšanās organizācija” tiešsaistē (L. Ivanova)
15.15 Literārā žurnāla “Solis” atvēršana svinību zālē
3.b klases mācību ekskursija

Ceturtdiena, 18. maijs
14.00 Skolas dzimšanas dienas svinības 1. – 4. kl. skolēniem sporta zālē
Diskotēka svinību zālē
17.00 Skolas dzimšanas dienas svinības 5. – 12. kl. skolēniem sporta zālē
Diskotēka svinību zālē
Konference “Atbalsts pusaudža dzīvē” Rīgā (Dz. Vanaga)
Vieglatlētikas sacensības Koknesē

Piektdiena, 19. maijs
Atklātās olimpiādes – konkursa “Uzdrīksties! Domā! Radi!” fināls Rīgā (izbraukšana no skolas plkst. 7.15, piedalās: M. Dauškane, A. Ivanovs, A. Andersone, E. Pujāte, A. Striķis, R. Valdbergs)
Sociālo zinātņu augstākā līmeņa CE I. Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.50)
13.00 Skolas jubilejas koncerta “Brīnišķīgā satikšanās” ģenerālmēģinājums sporta zālē

Sestdiena, 20. maijs
9.00 – 12.30 Profesionālās pilnveides programma “Skola kā mācīšanās organizācija” tiešsaistē (L. Ivanova)
13.00 – 17.00 Iespēja apmeklēt skolas ēkas Daugavas ielā 50
no 15.00 Reģistrēšanās Daugavas ielā 101
Muzeja ekspozīcijas un skolas apskate
“Mana lappuse skolas atmiņu kladē” 2. stāva foajē
16.00, 17.00 Kinoseanss «Skolas balsis un atbalsis» svinību zālē
19.00 Svētku koncerts “Brīnišķīgā satikšanās” sporta zālē
Pēc koncerta saviesīgā daļa skolas gaiteņos (ar groziņiem)
22.00 Svētku balle ar “Zēgevaldes trio” sporta zālē