Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 20. – 24. marts

Pirmdiena, 20. marts
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm” 11. klasei

Otrdiena, 21. marts
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm” 10. klasei
Līdz plkst. 12.00 konkursa – spēles „Ķengurs – matemātika visiem” dalībnieku iesūtīšana lana.ivanova@png.edu.lv
15.10 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 22. marts

Ceturtdiena, 23. marts
13.00 – 14.00 Atklātās olimpiādes “Uzdrīksties! Domā! Radi!” I kārta tiešsaistē
Konkurss – spēle „Ķengurs – matemātika visiem” 2. – 12. klasei

Piektdiena, 24. marts
Publiskās runas konkurss Aizkraukles novada vidusskolām “Izsaki savu skolu” (piedalās: S. Ērgle, E. Visocka, G. Eizāns, M. Vasks, M. Krēbss)
Aizkraukles novada datorikas olimpiāde 6. – 8. klasēm (piedalās: J. Lodītis, R. Bērziņš, S. Siņica, L. Teterovska, K. Lodīte, K. Krūmiņš, L. L. Buševica, A. Paļuga)
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)