Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 13. – 17. marts

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 13. marts
13.00 – 15.00 Tiešsaistes nodarbība ”Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
Aizkraukles novada metodisko jomu aktivitātes

Otrdiena, 14. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” skolas tehniskajam personālam 201. kab.
12.00 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 110. kab.
15.00 Skolas darbinieku sanāksme 201. kab.
Aizkraukles novada metodisko jomu aktivitātes

Trešdiena, 15. marts
10.00 Dabaszinātņu MK sanāksme 201. kab.
Projekta “Daugavas dziesmas” ietvaros Pļaviņu vidusskolas 4. – 10. kl. kora dziesmas audioieraksts Aizkraukles kultūras centrā

Ceturtdiena, 16. marts
LSSF “Latvijas Skolu sporta izglītības centra” reģionālie kursi Gulbenē (I. Aleksejeva)
Konference “Iekļaujošā un speciālā izglītība nav problēma – tā ir iespēja…“ Kokneses internātskolā – attīstības centrā (J. Nīcgale, S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Balode)

Piektdiena, 17. marts
16.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
LSSF “Latvijas Skolu sporta izglītības centra” reģionālie kursi Gulbenē (I. Aleksejeva)
10.00 Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa filmēšana – atb. J. Nīcgale

18.03. Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais pasākums “CITS BAZĀRS” IGA centrā Aizkrauklē, piedalās: B. Bancāne, A. Ikaunieks, A. Bērziņa, A. Koroļovs, M. Lotuhovs, A. Putna