Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 23. – 27. janvāris

Pirmdiena, 23. janvāris
14.00 Latvijas pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde tiešsaistē (I. Luksa,
L. Ivanova)

Otrdiena, 24. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 – 12.00 Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes I kārta tiešsaistē 20. kab. (piedalās: L. Avotiņa, A. Andersone, E. Pujāte, E. Kurcalte, Ē. Saliņa, A. Vītola, K. Lodīte, L. Līcīte,
K. A. Avotiņa, V. Kažemaka)
15.10 PP sēde 201. kab.
Aizkraukles novada skolu sacensības basketbolā (piedalās: K. Klačkovs, E. Lasmanis, M. Vasks,
G. Eizāns, L. Lukss, S. Ērgle, R. Kaņepējs, A. Zagorskis, K. Kaļva)
Kursi jaunas metodikas bērnu spēju un prasmju novērtēšanai – BAASIK apgūšanai Rīgā
(Dz. Vanaga)

Trešdiena, 25. janvāris

Ceturtdiena, 26. janvāris
15.00 Tiešsaistes seminārs “Diagnosticējošie darbi 3., 6., 9. klasē” (L. Ivanova)
16.00 – 18.30 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
Seminārs “Atceroties starptautisko Holokausta piemiņas dienu” Rīgā (piedalās A. Gorpeņuka,
P. B. Mežmale)

Piektdiena, 27. janvāris
14.20 Žetona vakara 12. klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē