Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 16. – 20. janvāris

Pirmdiena, 16. janvāris
15.00 Pļaviņu apvienības iestāžu vadītāju sanāksme par 2023. gada budžetu Pļaviņu kultūras centrā (I. Luksa)

Otrdiena, 17. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
15.10 Meistarklase “Aktiermāksla un publiskā runa pedagogiem” (lektors Indars Kraģis) 201. kab.
16.00 – 19.00 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)

Trešdiena, 18. janvāris
8.-12. klases skolēnu tikšanās ar AFS Latvija pārstāvjiem svinību zālē

Ceturtdiena, 19. janvāris
Izglītojoša nodarbība “Barikāžu laiks Latvijā” 1. – 4. kl. skolēniem svinību zālē

Piektdiena, 20. janvāris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās:
A. Daugavietis, E. Upeniece, K. K. Brūniņa, N. Krūmiņa, S. Pakalka, A. Gorpeņuka)
13.00 Barikāžu atceres ugunskura iedegšana pie skolas
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)

16.- 20.01. Barikāžu atceres pasākumi