Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 21. – 25. novembris

Pirmdiena, 21. novembris
3.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)
Karjeras pasākumu ietvaros tikšanās ar sertificētu fizioterapeiti Elīnu Maksimovu
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Otrdiena, 22. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 215. kab.
6. mācību stundas laikā ViA nodarbība “Vienkārši par ZPD” 10. klases skolēniem 215. kab.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 Skola2030 Vizuālās mākslas konsultācija tiešsaistē (S. Pilskalne)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Trešdiena, 23. novembris
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
15.45 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova, I. Bicāla)
16.00 – 17.00 Aizkraukles novada Matemātikas jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē (I. Bērziņa, A. Igaune, I. Luksa, A. Seikovska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)
“Teci, teci, valodiņa” reģionālais konkurss A. Pumpura Lielvārdes muzejā (K. A. Avotiņa, L. Avotiņa, K. Kalniņš, R. Politiko, H. Folkmane)

Ceturtdiena, 24. novembris
11.00 MJK Lolitas Ondzules un skolas Valodu jomas MK vadītājas tikšanās Pļaviņu vidusskolā
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
UNESCO ASP seminārs “Vide, kas māca, iedvesmo un ceļ!” Rīgā (E. Valdberga)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Piektdiena, 25. novembris
14:00 Skola2030 organizētā Mūzikas konsultācija tiešsaistē (O. Krasutina)
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)
Tehnoloģiju jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Volane)