Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 14. – 18. novembris

Pirmdiena, 14. novembris
8.40 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros “Rīta lasījumi” 1.a, 1.b klasei svinību zālē
13.00 – 15.00 Tiešsaistes nodarbība ”Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
15.00 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 15. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MK sanāksme
Karjeras pasākumu ietvaros 12.klases skolēnu tikšanās ar vidusskolas absolventi Eniu Kaņepēju, ārzemju ziņu nodaļas žurnālisti

Trešdiena, 16. novembris
MOT nodarbība 9. klasēm
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)

Ceturtdiena, 17. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Piektdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Skolas bibliotēkā fotoizstāde “Pastaiga pa Stukmaņiem”