Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 31. oktobris – 4. novembris

Pirmdiena, 31. oktobris
4.a, 4.b, 2.a, 3.b klases dalība Swedbank Latvia organizētajā finanšu pratības iniciatīvā “Naudas diena”
Budžeta pieprasījumu iesūtīšanas pēdējā diena

Otrdiena, 1. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
6. mācību stundas laikā tikšanās ar politoloģi Žanetu Ozoliņu – “ES aktualitātes mūsdienu ģeopolitiskajā kontekstā “ svinību zālē 9.-12.klasēm
16.00 – 18.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju
18.00 Skolas padomes sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 2. novembris

Ceturtdiena, 3. novembris
10.00 Novada (II posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās:
K. M. Siliņa, A. Misiņa, N. Gasperoviča, G. Eizāns, E. Visocka, S. Ērgle)

Piektdiena, 4. novembris
5. mācību stundas laikā ViA nodarbība “Vienkārši par ZPD” 12. klasei 215. kab.

13.09. – 17.11.2022. UNESCO ASP starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”