Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 19. – 23. septembris

Pirmdiena, 19. septembris

Otrdiena, 20. septembris
15.10 Skolotāju sanāksme par atbalsta pasākumu nepieciešamību 201. kab.

Trešdiena, 21. septembris

Ceturtdiena, 22. septembris

Piektdiena, 23. septembris
10.00 Skola 2030 vebinārs “Metodiskie materiāli projekta darbam” tiešsaistē (L. Ivanova,
M. Skrabutena, I. Krastiņa)

13.09. – 31.10.2022. UNESCO ASP starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”