Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Vakances

logo2

PĻAVIŅU VIDUSSKOLA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4513903465)
AICINA DARBĀ

Prasības pretendentiem:

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2022. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu vidusskolas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv, tālrunis uzziņām 29396188.