Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 6. – 18. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 6. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 7. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 Eksāmens Latvijas vēsturē 9. klasēm:

9.a klase 213. kab. (darba vadītāja sk. I. Ņikiforova)
9.a klase 211. kab. (darba vadītāja A. Seikovska)
9.b klase 310. kab. (darba vadītāja I. Bicāla)
9.b klase 212. kab. (darba vadītāja A. Igaune)
9.ab klase ar atbalsta pasākumiem 214. kab. (darba vadītāja Dz. Vanaga)

Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.
MK vadītāju 2021./2022. m. g. atskaites iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
12.00 – 16.30 Tiešsaistes nodarbība “Datu un informācijas ieguve jomas «Kvalitatīvas mācības» kvalitātes vērtēšanai izglītības iestādē” (L. Ivanova)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.

Ceturtdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Piektdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 PP sēde

Pirmdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Tiešsaistes informatīvais seminārs par izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi (I. Luksa)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.07. – 31.08.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)

Otrdiena, 14. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.
Fonda “Sibīrijas bērni” organizētā konkursa „Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944” noslēguma pasākums Rīgā (piedalās E. Kurcalte, E. P. Ķerķe, atb. I. Krastiņa)

Trešdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
IKVD organizētie tiešsaistes kursi “Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē” (I. Luksa)
LIVA 30. gadadienas svinības Rēzeknes novadā (I. Luksa) – atcelts
16.00-18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 17. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Sestdiena, 18. jūnijs
13.00 9.a klases izlaidums
16.00 9.b klases izlaidums
19.00 12. klases izlaidums