Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Informācija skolēniem, kuri 2022./2023. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2022./2023. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.
Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.
Pļaviņu vidusskola no 2022. gada 20. jūnija pieņem iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Iesnieguma veidlapa šeit.
Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!