Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 16. – 20. maijs

Pirmdiena, 16. maijs
13.00 – 17.00 Tiešsaistes nodarbība izglītības iestāžu vadītājiem “Profesionāla atgriezeniskās saites sniegšana un aktuālie tiesiskie aspekti izglītības iestāžu darbībā” (I. Luksa)

Otrdiena, 17. maijs
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
15.10 8., 9., 11., 12. kl. audz sanāksme par izlaidumu 104. kab.
15.40 Administrācijas sanāksme 110. kab.
RTU projekta “Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību” noslēguma seminārs Rīgā (G. Mozga)
Skola2030 profesionālās pilnveides kursa “Mācību saturs un pieeja Bioloģijas II padziļinātā kursa īstenošanā” nodarbība Rīgā (E. Valdberga)

Trešdiena, 18. maijs
11.30 Mūzikas skolas koncerts 1. – 4. klašu skolēniem svinību zālē
13.00-17.00 Tiešsaistes seminārs ”Fiziski un emocionāli drošas, draudzīgas vides radīšana izglītības iestādē” (S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Luksa)
CE valsts valodā norises novērošana un mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (S. Stučka)
5.a klases mācību ekskursija
18.00 9.a klases vecāku sapulce 316. kab.

Ceturtdiena, 19. maijs
7.a klases mācību ekskursija
13.00-17.00 Tiešsaistes seminārs “Rīcība krīzes situācijā izglītības iestādē” (S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Luksa)
13.30 Nodarbība “Veselīga dzīvesveida pamatprincipi: uzturs un fiziskās aktivitātes” 8.a, 8.b, 10. kl. skolēniem svinību zālē

Piektdiena, 20. maijs
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja I. Krastiņa)
Pēdējā ieskaišu diena 1. – 8., 10. – 11. klasēm
Matemātikas CE norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Igaune)
Olimpiādes – konkursa “Uzdrīkstos, domāju, radu” 4. – 5. klasēm fināls Rīgā
2.a klases mācību ekskursija

Sestdiena, 21. maijs
4.a klases mācību ekskursija