Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 9. – 13. maijs

Pirmdiena, 9. maijs
13.00 – 16.30 “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (I. Kunga)

Otrdiena, 10. maijs
9.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE 11. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.35 Angļu valodas optimālā līmeņa CE 11. klasei (rakstu daļa) 201. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Angļu valodas optimālā līmeņa CE norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
15.10 PP sēde par mācību literatūras sarakstu apstiprināšanu 201. kab.
Skolotāju sanāksme 201. kab.
17.30 10. klases vecāku sapulce tiešsaistē
18.00 7.b klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 11. maijs
No 9.00 Angļu valodas optimālā līmeņa CE 11. klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V. Fjodorova)

Ceturtdiena, 12. maijs
17.30 7.a klases vecāku sapulce 216. kab.
16.00-18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 13. maijs
5.b klases mācību ekskursija
13.00 Zvana svētki svinību zālē
18.00 Pavasara balle 9. – 12. kl. svinību zālē