Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 17. – 22. janvāris

Pirmdiena, 17. janvāris
13.05 Pašpārvaldes sanāksme svinību zālē
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm
16.00 Tehnoloģiju un dizaina mācību jomu koordinatoru Skola 2030 tiešsaistes konsultācija
(I. Volane)

Otrdiena, 18. janvāris
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
10.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
SIA “Getliņi” virtuālā ekskursija 5.a klasei
15.10 IT nodarbība skolotājiem 19. kab.
MK vadītāju I semestra atskaites iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 19. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Ceturtdiena, 20. janvāris
SIA “Getliņi” virtuālā ekskursija 5.b, 6.a klasei

Piektdiena, 21. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem paštesti (antigēnu testi mājās)
9.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Programmēšanas apmācības skolotājiem”
(L. Ivanova)
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm (piedalās: A. Gorpeņuka,
K. Kondrāte, R. Mačs, R. Kaņepējs, L. Lukss, D. Reizniece, L. Bicāla, S. Ērgle, E. Visocka,
E. P. Ķerķe, E. Luksa, A. Daugavietis)
Eiropas mājas tiešsaistes nodarbība “Eiropas pētnieki” (5.a klase)

Svētdiena, 22. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Izstāde “Latvijas gadsimts. Priekšmetu stāsti.”
Izstāde “Atceroties Barikāžu laiku” – skolas bibliotēkā