Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 10. – 14. janvāris

Pirmdiena, 10. janvāris
15.00 Aizkraukles novada skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm (Pārcelts uz 17.01.2022.)
19.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” dalībnieku tikšanās tiešsaistē

Otrdiena, 11. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolotāju sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 12. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)
15.00 Aizkraukles novada skolu direktoru vietnieku izglītības jomā darba sanāksme tiešsaistē
(J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 13. janvāris
16.00 – 18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 14. janvāris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: V. Grišuļonoks, A. Kitajeva, D. Kmito, L. Bicāla, E. Visocka, S. Ērgle)

Svētdiena, 16. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)