Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 22. – 26. novembris

Pirmdiena, 22. novembris
11.50 Skolēnu Pašpārvaldes sanāksme
13.00 – 16.30 kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”
(I. Kunga)

Otrdiena, 23. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” Digitālā koncertlekcija “Latvijas Gadsimts” 5.b kl.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 24. novembris
Iknedēļas 1. – 12. klašu skolēnu testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 25. novembris
9.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Programmēšanas apmācības skolotājiem”
(L. Ivanova)
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde bioloģijā tiešsaistē (piedalās: K. Kondrāte, D. Kmito,
L. Bicāla, L. Lukss, V. Kažemaka, E. Visocka, S. Ērgle, B. Skrabutena, A. Daugavietis, E. Luksa,
E. P. Ķerķe)
14.00 – 20.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratība” (L. Ivanova)
14.00 – 16.15 Seminārs ekonomikas skolotājiem “Mārketinga pētījumu un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” tiešsaistē (M. Skrabutena,
I. Bērziņa)
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” Digitālā koncertlekcija “Latvijas Gadsimts” 5.a kl.
Tiešsaistes seminārs “LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā” I. Bērziņa

Piektdiena, 26. novembris
Skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12.kl.
12.00 – 19.15 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratība” (L. Ivanova)
MOT nodarbības 7. klasēm 312. kab.
MOT nodarbības 9. klasēm 204. kab.
13.00 – 15.30 UNESCO globālās izglītības konference “TEPAT ĀRĀ: Globālā kompetencē balstīta rīcība” tiešsaistē (L. Ivanova)
4. – 12. klašu skolēnu testēšana uz Covid-19
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbības 10. klasei

8. – 28.11. IT Konkurss 5.-12. klasēm „Bebr@s”
Skolas bibliotēkā: cikla “Vaļasprieks, kolekcijas, talanti” izstāde “Vainagu rotā!”