Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Mācību gads un brīvdienas 2021./2022. m. g.

Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.

Mācību gadā ir divi semestri:
*Pirmais semestris – no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;
*Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam;
9. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam;
12. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
*Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
*Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
*Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;
*Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem no 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 11. februārim.
Projektu nedēļa 3., 6., 9. un 12. klasēm no 2021. gada 11. aprīļa līdz 2021. gada 14. aprīlim.

Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit.