Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 23. – 27. novembris

Attālinātais mācību process 7. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 23. novembris
12.30 – 14.30 Dalība profesionālās pilnveides kursos tiešsaistē “Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās” (E. Valdberga)

Otrdiena, 24. novembris
12.30 Administrācijas sanāksme
15.00 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolu koordinatoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Zinātniskās padomes sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 25. novembris
Skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12. klasēm
9.30 – 15.30 Tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” tiešsaistē (E. Valdberga, I. Bērziņa)
Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)

Ceturtdiena, 26. novembris
Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde bioloģijā (piedalās: L. Lukss, L. Bicāla, R. Striķis, D. Krūmiņa, A. Leitlants, E. Visocka, S. Ērgle, B. Skrabutena, E. Luksa, A. Daugavietis, S. Balode)

Piektdiena, 27. novembris
9.30 – 14.00 Tiešsaistes konference “Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze” (A. Lasmane)