Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12. – 16. oktobris

UNESCO nedēļa
UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Pirmdiena, 12. oktobris
AS “Sadales tīkls” nodarbība par elektrodrošību 1. – 4. kl. svinību zālē
Jaunatnes līgas U-15 sacensības futbolā Rīgā (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, L. Lukss, R. Striķis, K. Timofejevs, J. Marcinkevičs, A. Zagorskis, J. Lapiņš, R. Saliņš, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, R. Zīle, T. Aizporietis, R. Kārklis)

Otrdiena, 13. oktobris
10.15 Administrācijas sanāksme 110. kab.
4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 9. – 12. klasēm 201. kab.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme svinību zālē
18.00 Skolas padomes sēde svinību zālē

Trešdiena, 14. oktobris
MOT nodarbība 9. klasēm
10.00 – 13.00 Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšana kancelejā
Tiešsaistes forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi” (J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 15. oktobris
10.00 – 11.00 Vebinārs par valsts pārbaudes darbu organizēšanu 2020./2021. m. g. (L. Ivanova, I. Luksa)
Līdz plkst. 16.00 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4. – 12. klašu skolēniem

Piektdiena, 16. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5. – 12. klasēm 204., 207., 211., 214. kab. (vada I. Luksa, A. Seikovska, J. Nīcgale, S. Fjodorova)
Skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm
Starpliecību izsniegšana 4. – 12. klasēm
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
18.00 10. klašu uzņemšanas vidusskolā noslēguma pasākums skolas iekšpagalmā

Izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” skolas bibliotēkā