Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mācību gads un brīvdienas 2020./2021. m. g.

Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.
9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.
12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.
9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

*1.klasēm papildu brīvdienas no 2021.gada 1. februāra līdz 5. februārim.

Projektu nedēļa 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12. klasei no 2021.gada 6. aprīļa līdz 9. aprīlim.

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit.

Darba plāns 7. – 11. septembris

Pirmdiena, 7. septembris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Individuālā darba nodarbību, fakultatīvo nodarbību, pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas pēdējā diena
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Otrdiena, 8. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolas darbinieku sanāksme un tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju A. Luksu svinību zālē. Skolotāju sanāksme
18.00 6.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)
Seminārs Mūsu muzejs” Rīgā (I. Pērkone)

Trešdiena, 9. septembris
17.30 2.b klases vecāku sapulce 116. kab.

Ceturtdiena, 10. septembris
13.30 Atbalsta personāla sanāksme 109. kab.
17.00 2.a klases vecāku sapulce 114. kab.
17.30 1.b klases vecāku sapulce 117. kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 1.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Piektdiena, 11. septembris
9.30 – 15.30 Kursi “Izglītības iestādes tiesiskās darbības pamati” tiešsaistē (L. Ivanova, I. Luksa)
“Bioloģiskā daudzveidība dzejā” – Dzejas dienu pasākums bibliotēkā

Aicinājums pievienoties Pasaules talkas aktivitātēm

Laimes-koki-plakats-01
Lasīt vairāk…