Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Projekts “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu”

1. septembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas pulciņa “Jaunais vēsturnieks” dalībniecēm Katei Kondrātei, Aleksai Kitajevai, Keilai Bērziņai un Paulai Beātei Mežmalei, kopā ar skolotājām Silgu Stučku, Sanitu Fjodorovu, Jolantu Nīcgali un Ivetu Krastiņu, bija iespēja tikties ar Lolitu Tomsoni un piedalīties Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienas atcerē. Lasīt vairāk…

Bosch Latvija pirmo reizi izsludina konkursu skolēnu amatniecības prasmju veicināšanai

Apgūsti prasmes ar Bosch

Nolūkā rosināt skolēnu interesi par amatnieka profesiju, iepazīstināt ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī sniegt praktisku atbalstu Latvijas skolām, kuras īsteno Mājturības un tehnoloģijas programmu, Bosch Latvija pirmo gadu organizē konkursu skolām “Apgūsti prasmes ar Bosch”
Konkursa uzvarētāji – vispārējās un profesionālās izglītības iestādes – iegūs savā īpašumā Bosch elektroinstrumentus sekmīgākam darbam jaunu projektu realizēšanai:
1. vieta – Bosch elektroinstrumenti 1000 EUR vērtībā;
2. vieta – Bosch elektroinstrumenti 800 EUR vērtībā;
3. vieta – Bosch elektroinstrumenti 600 EUR vērtībā.
Lasīt vairāk…

Darba plāns 28. septembris – 2. oktobris

Pirmdiena, 28. septembris
13.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
17.00 5.a klases vecāku sapulce 204. kab.

Otrdiena, 29. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Jomu sanāksmes:
Matemātikas joma (4. – 12. kl.) 213. kab.
Sākumskolas joma (1. – 3. kl.) 114. kab.
Sports un veselība 5. kab.
Tehnoloģiju joma (datorika) 201. kab.
15.10 Ekopadomes sanāksme 210. kab.
17.30 10. klases vecāku sapulce 316. kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolēnu sacensības rudens krosā sporta bāzē “Jankas” – atb. J. Eiduks, I. Aleksejeva
Seminārs par higiēnas prasībām izglītības iestādēm “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Rīgā (S. Kupča)

Trešdiena, 30. septembris
Jaunatnes līgas U-14 sacensības futbolā Preiļos – izbraukšana no skolas plkst. 14.00 (piedalās: R. Mačs, R. Saliņš, R. Hāze, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, J. Lapiņš, R. Zīle, T. Aizporietis, R. Kārklis, E. E. Bērziņš, A. Zagorskis, A. Parmons)
16.00 – 19.00 6.b klases pasākums 215. kab.

Ceturtdiena, 1. oktobris
8.15 Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē (piedalās 5. – 12. klašu vecākie)
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm 104. kab.
Programmas “Jaunais pilsonis” nodarbības 10., 11., 12. klasei svinību zālē
Jaunatnes līgas U-15 sa..censības futbolā Smiltenē, izbraukšana no skolas plkst. 14.30 (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, L. Lukss, R. Striķis, K. Timofejevs, J. Marcinkevičs, A. Zagorskis, J. Lapiņš, R. Saliņš, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, R. Zīle, T. Aizporietis)

Piektdiena, 2. oktobris
Skolotāju/Pašpārvaldes diena

Vai dzeja dziedē?

Septembris Latvijā gan iezīmē jauna mācību gada sākumu, gan aicina ieklausīties un izjust dzejas spēku. Šogad, kad Dzejas dienu tradīcijai aprit 55 gadskārta, kad apkārt virmo domas par to, kā izvairīties no bīstamā vīrusa, dzejas festivāla moto ir: ”Dzeja dziedē!”
Mūsu skolā turpinājām tradīciju – saistīt Dzejas dienas ar ekoskolas gada tēmu, un šogad tā ir – bioloģiskā daudzveidība. Lasīt vairāk…

Piedzīvojums Siguldas futbolgolfa parkā

23. septembrī Ekopadomes pārstāvji devās aizraujošā piedzīvojumā uz Siguldas futbolgolfa parku. Tā bija Rīcības dienu konkursā iegūtā dāvana no Vides izglītības fonda. Futbolgolfs ir spēle brīvā dabā, kurā no starta laukuma ar pēc iespējas mazāku spērienu skaitu bumba jāiesper bedrītē. Siguldas futbolgolfa parkā izbaudījām kopā būšanu svaigā gaisā, kustībā un sacensības garu! Ekskursiju noslēdzām ar pikniku un pastaigu pa gleznaino Siguldu.

Ekoskolas dalībnieki piedalās Pļaviņu novada Neatkarības velobraucienā

Ekoskolas dalībnieki kuplā pulkā piedalījās 9. Pļaviņu novada Neatkarības velobraucienā. Šogad aicinājām pasākuma dalībniekus aizsargāt bioloģisko daudzveidību, pēc iespējas saglabājot dabiskās dzīvotnes, veicināt praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, kā arī aicinājām iepazīties ar  dabas aizsardzības organizācijas WWF (World Wide Fund for Nature) 13. Dzīvās planētas ziņojumu https://lv-pdf.panda.org/?230830/Dzvs-plantas-ziojums-kop-1970-gada-savvaas-dzvnieku-populcijas-sarukuas-par-68.

Paldies ikvienam, kurš kuplināja Ekoskolas velobraucēju rindas!

Koku stādīšanas akcija “LAIMES KOKI”

2020. gada 19. septembra World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros, kuras mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām, mūsu Ekopadome pievienojās koku stādīšanas akcijai “LAIMES KOKI”. Stādījām košumkrūmus Baseina ielā, Pļaviņās. Lasīt vairāk…

Video konkurss “Radi. Dari. Aizsargā.”

Plakāts_25.09.2020

4.-12. klašu skolēni tiek aicināti izstrādāt video, kas rosina respektēt un aizsargāt zīmolus, jaunus izgudrojumus un dizainu. Radīto video iesniegšana konkursam “Radi. Dari. Aizsargā.” turpinās līdz 25. septembrim. Lasīt vairāk…

Olimpiskās dienas aktivitātes

Darba plāns 21. – 25. septembris

Pirmdiena, 21. septembris

Otrdiena, 22. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.00 Ekoskolu apbalvošanas ceremonija tiešsaistē 316. kab. (piedalās Ekopadome)
15.10 Darbinieku sanāksme svinību zālē
Skolotāju sanāksme
Deju kolektīvu vadītāju deju apguves seminārs Rīgā (I. Reitere)
7.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu (A. Igaune, S. Stučka)
Klases stundu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Trešdiena, 23. septembris
15.00 Pļaviņu novada pasākums “Uzņēmēju launags”, radošais seminārs “Ideju fitness” Aiviekstes pagasta Tradīciju zālē (piedalās: 11. klase un A. L. Bernoviča, E. Visocka, E. Kalnriekstiņš, G. Eizāns. J. Orlovs, K. Delikatnijs, M. Vasks, S. Ērgle, M. Krēbss)
Ekopadomes ekskursija uz Siguldu (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 24. septembris
10.00 – 12.00 Informatīvais seminārs audzināšanas un interešu izglītības koordinatoriem tiešsaistē (J. Nīcgale)
17.30 3.a klases vecāku sapulce 112. kab.
Kursi “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā (A. Igaune)
Uzņēmējdarbības skola 10. klasei (I. Bērziņa)

Piektdiena, 25. septembris
MK darba plānu iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
MOT 8. klasēm 204. kabinetā