Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 15. – 19. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 15. jūnijs
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.
Interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena (drukātā veidā skolas kancelejā)

Otrdiena, 16. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.

Trešdiena, 17. jūnijs
9.30 Ķīmijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE ķīmijā 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja I. Bicāla)

Ceturtdiena, 18. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.

Piektdiena, 19. jūnijs
9.30 Bioloģijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE bioloģijā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Vakances

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)
AICINA DARBĀ
FIZIKAS SKOLOTĀJU
(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām 29396188.

 

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)
AICINA DARBĀ
INFORMĀTIKAS UN PROGRAMMĒŠANAS PAMATU SKOLOTĀJU VIDUSSKOLĀ
(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām 29396188.