Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 8. – 13. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana” tiešsaistē

Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Ņikiforova)

Trešdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Ceturtdiena, 11. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Piektdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Krastiņa)

Sestdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
13.00 Izlaidums 9.a klasei
16.00 Izlaidums 9.b klasei