Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Aktuāla informācija!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. mācību process Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek organizēts attālināti.

Aicinām iedzīvotājus saziņai ar skolas vadību, skolotājiem un darbiniekiem izmantot tālruņus un e-pastus.
Sekojiet aktuālajai informācijai E-klasē un skolas mājaslapā!

Darba plāns 16. – 20. marts

Pavasara brīvlaiks 1. – 11. kl.
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem
12. klašu skolēniem pavasara brīvlaiks

Centralizētie eksāmeni svešvalodās 12. klasēm tiek pārcelti uz maija mēnesi

Pirmdiena, 16. marts

Otrdiena, 17. marts
Profesionālās pilnveides kursi par MakeBlock lietošanu Rīgā (G. Mozga) – atcelts

Trešdiena, 18. marts
10.00 Metodiskā nodarbība – pieredzes apmaiņa starpdisciplināru stundu vadīšanā 201. kab. – atcelts
Profesionālās pilnveides kursi par MakeBlock lietošanu Rīgā (G. Mozga) – atcelts

Ceturtdiena, 19. marts
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 12. klasēm

Piektdiena, 20. marts
12.00 Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem “Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes aktualitātes” 201. kab. – atcelts
II semestra starpliecību elektroniska izsniegšana 12. klasēm
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12. klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”