Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 9. – 13. marts

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 9. marts
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 10. marts
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5.-7. klasēm 20. kab.
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 3. klasēm 103. kab.
Lekcija “Internets un Tu – kurš kuru…?” svinību zālē (plkst. 13.00 1. – 4. klasei; plkst. 13.50 5.a,b, 6.b, 11. klasei; plkst. 14.40 6.a, 7.a,b, 8.a,b klasei)
15.30 MP sanāksme 20. kab.
Ekonomikas valsts (III posma) 21. olimpiāde (piedalās M. Kotovičs) Rīgā

Trešdiena, 11. marts
2. mācību stundas laikā lasīšanas konkurss 3.- 4. klasēm bibliotēkā
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvdienās iesniegšana kancelejā
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 12. marts
2. mācību stundas laikā glītrakstu konkurss 1.-2. klasēm 116. kab.
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 3. klasēm 115. kab.
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-11. klasēm
6.a,b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Piektdiena, 13. marts
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 2. klasēm
II semestra starpliecību izsniegšana 4.-11. klasēm
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv ) ziņas par 9.-11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem

14.03. 7. – 9. klašu deju kolektīva sadancis Aizkrauklē

Zīmējumu konkurss “Koki un spārni”

LVM Kalsnavas arboretuma zimejumu konkurss

Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums “Putnu dienu” ietvarā aicina skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā „KOKI UN SPĀRNI”. Lasīt vairāk un iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Izmaiņas 9. martā

1. – 4. klase
5. 4.a Latviešu valoda 113.kab.

5. – 12. klase
2. 10. Latviešu valoda 209.kab.
3. 12.b Klases stunda 104.kab.
4. 12.b Bioloģija 201.kab.