Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. marts

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 2. marts
Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 3. marts
15.30 Konkurss “Erudīts” 10. – 12. kl. skolēniem 201. kab.
RTU projekta “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu izveide” noslēguma pasākums Rīgā (G. Mozga)
9.a, b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Trešdiena, 4. marts
Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Trifanova)
2. ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts “Jauns es biju karavīrs” 6. – 12. klašu skolēniem “Latvijas skolas soma” ietvaros svinību zālē
Seminārs – supervīzija ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 5. marts
9.25 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei: 6.a klasei – 312. kab. (darba vad. L. Ivanova), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. S. Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.40) – 204. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbības Zilupē
Seminārs – modelēšanas koncerts, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 6. marts
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm
Folkloras kopu Piedaugavas novadu skate
Latviešu valodas valsts 40. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Kapteine)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Seminārs “Āra aktivitātes sniega un bezsniega apstākļos sporta stundā” Madonas novadā (S. Stūris)
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Daugavpilī (I. Luksa)

02.03. – 06.03. Skolas bibliotēkā – akcija “Mūsu ģimenes vaļasprieks”:
4.b kl. skolnieka K. Sekera un 6.b kl. skolnieces I. Skujas ģimenes pastmarku kolekcija