Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 24. – 28. februāris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 24. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm 215. kab. (I. Ambaine, G. Vuškārnieks)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 25. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110. kab.
15.00 Folkloras pulciņa Piedaugavas novada skates programmas atrādīšana
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.

Trešdiena, 26. februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei: 3.a klasei –103. kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)

Ceturtdiena, 27. februāris
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei: 6.a klasei – 309. kab. (darba vad. I. Ozoliņa), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. J. Nīcgale), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 11.05) – 204. kab. (darba vad. L. Ivanova)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.

Piektdiena, 28. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm 117. kab.
Izstādes “Skola 2020” apmeklēšana (12.a,b klase)
ZPD reģionālā konference Jelgavā (S. Balode)
Skatuves runas konkursa reģionālā kārta Jēkabpilī (piedalās: H. Eriksons, K.A. Avotiņa, K. Kondrāte, E. Kaņepēja, R. Ruciņš – Vējiņš, V. Nikaļuka)
Seminārs “Digitāla un interaktīva svešvalodas mācīšana” Rīgā (I. Bicāla)
Diskusija “Sociālais darbinieks izglītības iestādē” Rīgā (S. Fjodorova)
“S!- Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, K. Stūre, E. Aļehno, N. Bondare, V. Jaudzema) – pārcelts uz 06.03.2020.

28.02.-1.03. Ekoskolu Ziemas forums Salaspilī (K. Kondrāte, V. Nikaļuka, I. Bērziņa)

Informācija par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā un pieejā

Šobrīd pirmsskolā, bet, sākot ar nākamo mācību gadu arī skolās, pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.

Lai vecākiem būtu saprotamas būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, aicinām izmantot Skola2030 sagatavotos skaidrojošos materiālus, kā arī mudinām vecākus sekot līdzi jaunumiem www.skola2030.lv un Facebook lapā www.facebook.com/skola2030.
Lasīt vairāk…

Zigrīda Gravāne (21.10.1933. – 07.02.2020.)

Zigrida_Gravane

Šogad tik savādais un pavasara ziediem iezīmētais februāra mēnesis sniedza savu roku un aizveda viņsaulē daudziem tik pazīstamo un cienīto Skolotāju Zigrīdu Gravāni.
Rūpīgā un atbildīgā pieeja savam darbam, pamatīgās zināšanas valodniecībā un literatūrā, augsta profesionalitāte, sistemātiskums un radošums ir tās vērtības, kas 1971. gadā Pļaviņu vidusskolas direktorei Edītei Kupčai liek uzrunāt skolotāju un aicināt viņu Pļaviņu vidusskolas saimē. Zigrīda Gravāne uzsāk mācīt latviešu valodu un literatūru 4. – 11. klasē. Lasīt vairāk…