Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 17. – 21. februāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 17. februāris

Otrdiena, 18. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavā (piedalās 2. – 4. kl. deju kolektīvs)

Trešdiena, 19. februāris
9.25 – 11.10 VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei:
• 6.a klasei – 216. kab. (darba vad. M. Skrabutena),
• 6.b klasei – 212. kab. (darba vad. A. Igaune),
• 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.25 – 12.05)) – 313. kab. (darba vad. S. Fjodorova)
10.00 Starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss “Es esmu daļa no pasaules” svinību zālē (piedalās: L. Bicāla, G. Eizāns, M. Krēbss, A. Berģe, N. Gasperoviča, G. Vuškārnieks, L. Lauva, S. Eglītis, A. Daugavietis)
Vēstures valsts 26. olimpiāde (III posms) 9. klasēm Rīgā (piedalās U. Ivanova)
Jautājumu iesūtīšana konkursam “Erudīts” (lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. februāris
9.30 – 10.10. VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei:
• 3.a klasei – 103. kab. (darba vad. V. Platgalve),
• 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)
10. – 12. klašu komandu pieteikumu konkursam “Erudīts” iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)

Piektdiena, 21. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 4. klasēm 117. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Zemgales reģionālais seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem par aktuālajām pārmaiņām akreditācijā Jelgavā (I. Luksa, L. Ivanova)
Teorētiski praktiskais seminārs “Sportistu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskā sagatavotība un padziļinātās veselības pārbaudes loma tajā” Jēkabpilī (S. Stūris)
“S! – Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, S. Balode, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, E. Luksa, K. Stūre, E. Oļehno, D. Freja, N. Bondare, V. Jaudzema)
Profesionālās pilnveides kursi “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu” Rīgā (Dz. Vanaga)
18.00 12.b klases izrāde “Tapiņa atgriešana” Pļaviņu Kultūras centrā