Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 21. janvārī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 113.kab.
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
3. 4.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 113.kab.
4. 4.b Literatūra 117.kab.
4., 5. 4.a Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 113.kab.
5. 3.b Angļu valoda 310.kab.

5. – 12. klase
1., 2. 8.b Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 27.kab.
3., 4. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 27.kab.
5. 9.b Klases stunda 315.kab.
6. 5.a Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 7.b Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)