Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 4. – 8. novembris

Skolā dežurē 12.a klase
Rīcības dienas 2019

Pirmdiena, 4. novembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Lekcijas 7.a,b, 10. klases skolēniem projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros svinību zālē
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
2.a klases mācību ekskursija
Līdz plkst. 16.00 ZPD praktiskās daļas prezentāciju iesūtīšana iveta.krastina@png.edu.lv

Otrdiena, 5. novembris
7.55 11. kl. skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215. kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde krievu valodā 9.-12. klasēm 209. kab.
11.05 6. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 310. kab.
12.30 Ierindas skates paraugdemonstrējumi sporta zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
11., 12.a, 12.b klases mācību ekskursija

Trešdiena, 6. novembris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde krievu valodā 8. klasēm 209./ 214.kab.
Vācu valodas skolotāju informatīvais seminārs Rīgā (R. Jakovļeva)

Ceturtdiena, 7. novembris
11.05 7. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
10. klases mācību ekskursija
Firmas “Procter&Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309. kab.

Piektdiena, 8. novembris
11.05 8. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.a, 12.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Mārtiņdienas tirdziņš (atcelts)
14.10 Dambretes turnīrs 4. – 6. kl. 204. kabinetā (atcelts)
17.00 Pasākums “Mošķu ballīte” 5. – 9. kl. svinību zālē (atcelts)
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
7.a klases mācību ekskursija
Konference “Internets un Tu – kurš kuru?” Rīgā (U. Ivanova, I. Bicāla)

4. – 13.11. Radošā darbnīca “Es Latvijai – Latvija man”
4. – 19.11. “Latvijas stunda”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu